.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

COVID-INFORMÁCIÓK

 

ORSZÁGOS HIVATALOS Koronavírus tájékoztatók:

weboldal:  https://koronavirus.gov.hu/

 


Központi jogszabályok:

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a járványügyi készültség bevezetéséről>>

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről>>>

- 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet értelmében A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  rendelkezéseit 2021. január 11-ig lehet alkalmazni.

- 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet értelmében A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni.


 

 

MASZKVISELÉS HELYI SZABÁLYOZÁSA

 

A rendelet értelmében  Sárbogárd Város közigazgatási területén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni az alábbiak szerint:
-valamennyi köznevelési intézmény ( Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárd, Mikes-köz, és telephelyei Sárbogárd, Gesztenye-sor 1., Szent István u. 49., Pusztaegres, Hatvani u.1.) valamint valamennyi közoktatási intézmény ( Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd, József Attila u.14. és Szent István tagiskolája Sárbogárd, Szent István u. 82.,  Sárszentmiklósi Általános Iskola  Sárbogárd, Köztársaság u.171-173, valamint Petőfi Sándor Gimnázium Sárbogárd, József A. u. 4.) előtti közterületen és parkoló teljes területén.
-Sárbogárd Hősök tere közterület teljes területén a nap minden szakaszában.
-TESCO, PENNY Market, és LIDL parkoló teljes területén  a nap minden szakaszában.
-Sárbogárdi Vasútállomás előtti közterületen, parkoló teljes területén a nap minden szakaszában.
-Sárbogárd Város közigazgatási területén található valamennyi buszmegállóban a várakozás teljes időtartama alatt.
-Orvosi rendelők és a rendelő intézet előtti közterületeken, valamint a parkolók teljes területén:

Sárbogárdi Rendelő Intézet  7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 79-83.

Orvosi rendelők: Sárbogárd, Tompa M. u. 2.

                         Sárbogárd, Szent István u. 96.

                         Sárbogárd, Köztársaság u. 151.

                         Pusztaegres, Köztársaság tér 10.

 

MASZK VISELÉSÉNEK ORSZÁGOS SZABÁLYOZÁSA

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével  (520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet értelmében) mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön utasként,

b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a  települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a  sporttevékenység során, valamint a  parkokban, illetve zöldterületeken,

c) az üzletben történő vásárlás, az üzletben történő munkavégzés során,

d) – az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az  üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

f) ügyfélfogadási időben

fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

fb) az  egyetemes postai szolgáltató által vagy a  postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ha) történő munkavégzés során,

hb) vendégként

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje 

A maszkviselési kötelesség be nem tartása szigorú szankciókkal jár.

 

A maszkviselési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat  kereskedelmi hatóság, a kormányhivatal, a rendőrség ellenőrizheti.


 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Minden gyülekezés tilos.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket. 

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat.  A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat. 

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. A középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át.  A kormány kihirdette a rendeletet, miszerint a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a digitális oktatásban résztvevő diákok és pedagógusok  számára a köznevelésben és a szakképzésben.

Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak. Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

 Sárbogárdon történő polgári házasságkötési szertartás 2020.11.11-től életbe lépő VÁLTOZÁSÁRÓL>>>


A Kormány 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelete értelmében a védett vásárlási idősáv a Kormány ezzel ellentétes döntéséig felfüggesztésre kerül 2020.12.12-től.     Rendelet ITT>>

VÁSÁRLÁSI IDŐSÁV

513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet értelmében

 

 Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletet (a továbbiakban: élelmiszerüzlet),

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletet (a továbbiakban együtt: drogéria) és

c) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)

hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja.

 

A fent megjelölt üzletekben a védett vásárlási idősávban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

 Az élelmiszerüzletet, a drogériát és a gyógyszertárat a 65. életévét betöltött személy a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon látogathatja.


 

TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS
AZ ISKOLÁKBAN ÉS ÓVODÁKBAN

 

A  nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a  testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

A nevelési, oktatási intézmény területére

a) az ott foglalkoztatott személyen,

b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d) a gyermeken, illetve a tanulón és

e) a gyermeket, illetve a tanulót  kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. 

Ha a  gyermeket, illetve a  tanulót a  nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő maszkot viselő nagykorú személy  az  intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

 A nevelési, oktatási intézménybe

a) fenti személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a  gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a  testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az  országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a  többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a  szülőt vagy a  törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

A testhőmérséklet határértékéről (láz) az Országos Tisztifőorvos határozatban dönt. HATÁROZAT ITT>
Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot.

 

 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem