.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Helyi civil szervezetek működésének támogatása

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

     Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

pályázatot hirdet

 

helyi civil szervezetek részére működési támogatások elnyerésére

 

A pályázat célja:      támogatásban részesíteni a Sárbogárdon közreműködő, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2010. évi működését

 

A pályázók köre:          támogatásban részesíthetők : a helyben űködő szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, közhasznú szervezet formájában működnek, és az előző évekből nincs elszámolási elmaradásuk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.      a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot

2.      bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát

3.      alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát

4.     a szervezet 2010. évi,  még meg nem valósított  tevékenységének, terveinek, céljainak leírását a kért támogatás felhasználási tervét részletezve

5.      Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról illetve annak hiányáról

6.      Közzétételi kérelmet

 

Megjegyzés: HITELES MÁSOLAT:

a pályázó szervezet elnökének aláírásával és a bélyegzővel ellátott dokumentum.

 

A kapott támogatás nem használható fel:

-tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére

-reprezentációs költségekre( vendéglátás)

 

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő számlával történhet v. külföldi számla esetén a hivatalos szakfordítást és árfolyamot szükséges mellékelni.

 

 A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 3. 12.00 óra

Kérjük a borítékra írják rá: CISB CIVIL PÁLYÁZAT 2010.

 

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:

 Polgármesteri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.

A pályázatok elbírálásának határideje / értesítési határidő:

 

2010. szeptember 13. Előnyben részesülnek azok, akik 2010. évben még nem nyertek támogatást.

 

Bővebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik Pirosné Kocsis Anna szakreferensnél a Polgármesteri Hivatalban (7000, Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.).

 

Sárbogárd, 2010. augusztus 16.

 

Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Elnöke

 

Melléklet:  1 23

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem