.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Veszélyhelyzeti PM határozatok és rendeletek 2020.11-től
 
 


 
RENDELETEK
 
2021 
 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 5/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról  szóló  18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 
 

 

 
 

 
Hatályos: 2020. 12.17.- 2021.01.11.
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 25/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

 2020-11-10-től 2020-11-13-ig

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 24/2020 (XI.9.) önkormányzati rendelete

2020-11-10-től 2020-11-13-ig

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 9/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 23/2020. (XI. 9.)önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021-01-01-től

 
HATÁROZATOK
 
 
1/2021. (I.20.) veszélyhelyzeti PM hat. - A szociális bérlakás igénylők névjegyzékének készítéséről
2/2021. (I.26.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
3/2021. (I.27.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztatás a 2020.évi maradvány korrekciójáról
4/2021. (I.27.) veszélyhelyzeti PM hat. - "Runbogárd" támogatási kérelem elbírálásáról
 
5/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Távhőszolg.-sal kapcsolatos 2021. évi bérleti díj felhasznlásáról
6/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
7/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
8/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
9/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
10/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
11/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
12/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
13/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
14/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
15/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
16/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
17/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
18/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
19/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
20/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
21/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
22/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
23/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
24/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
25/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadása
26/2021. (II.2.) veszélyhelyzeti PM hat. - Zengő Óvoda jelentkezés módja és beiratkozási időszaka
27/2021. (II.2.) veszélyhelyzeti PM hat. - Zengő Óvoda éves nyitvatartási rendje
28/2021. (II.2.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú magánút elnevezése
29/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Hit Gyülekezete terembérlési kérelméről
30/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékéne megállapításáról
31/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervéről
32/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármester 2012. évi cafetéria juttatásának megállapítása
33/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
34/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
35/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Működéséről 2020. nevelési év
36/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde nyári zárva tartása
37/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztató a sportlétesítmények  használatáról, fenntartási költségeiről
38/2021. (II.12.) veszélyhelyzeti PM hat. - Pályázat benyújtása Sárbogárd Város belterületi vízrendezésére (TOP-2.1.3-16)
39/2021. (II.12.) veszélyhelyzeti PM hat. - Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012) Sárbogárdi iparterület 3. rész fejlesztésére 
 
 
 
 
 


2020.
52/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  A 2021-2024. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
53/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Sárbogárd közigazgatási területét érintően a korábban jogilag nem rendezett idegen ingatlant érintő közüzemi vezetékek vízvezetési szolgalmi jogának rendezése
54/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemeltetési tevékenységéről
55/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  A 2021. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjának és szervezőinek meghatározása
56/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Földterületek bérleti díjának megállapítása
57/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása
58/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  Jencski József pusztzageresi lakos ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása
59/2020. (XI.11.)  veszélyhelyzeti PM hat. - Javaslat az "Év rendőre" kitünteteés 2020.évi adományozására
60/2020. (XI.16.) veszélyhelyzeti PM hat. - Színes diploma fokozathoz járó jutalom üsszeg meghatározásáról
61/2020. (XI.18.) veszélyhelyzeti PM hat. - Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról
62/2020. (XI.18.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Sárbogárdi Mentőszolgálat dolgozóinak étkeztetéséről
63/2020. (XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vételi ajánlat elbírálása
64/2020. (XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vételi ajánéat elbírálása
65/2020.(XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - Döntés a kiemelt fejlesztési területek bővítéséről

66-84. /2020. (XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - 2021. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról (érintettek kiértesítésre kerülnek)
Általános bírálati tájékoztató itt>>

 85/2020.(XII.3.) veszélyhelyzeti PM. hat. - Döntés a Környezeti vizsgálati eljárás lezárásáról 86/2020.(XII.3.) veszélyhelyzeti PM. hat. - Döntés vendéglátó egység ingatlan bérleti díjának megfizetése alóli mentesség ügyében
 
87/2020. (XII.7.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban rendkívüli szünet elrendeléséről
88/2020. (XII.7.) veszélyhelyzeti PM hat. - Intézményi és szociális közétkeztetési szolgáltatás díjának emeléséről

89/2020. (XII.7.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztató a 2020. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2021. évi foglalkoztatás keretének meghatározása.

90/2020. (XII.17.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárd Településszerkezeti Tervének részleges módosítása

91.2020. (XII.23.)veszélyhelyzeti PM hat. - A képviselő-testület 2021. évi munkatervének jóváhagyása
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem