.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. május 21-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Sallai tanya

2021. május 25-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda Millennium 2000 utca, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító Haladás utca, Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem) Sallai major

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Veszélyhelyzeti PM határozatok és rendeletek 2020.11-től
 
 


 
RENDELETEK
 
2021 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 5/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról  szóló  18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 
 

 

 
 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 27/2020. (XI.30.) önk. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 25/2020. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

 2020-11-10-től 2020-11-13-ig

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 24/2020 (XI.9.) önkormányzati rendelete

2020-11-10-től 2020-11-13-ig

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 9/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 23/2020. (XI. 9.)önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021-01-01-től

 
HATÁROZATOK
 
 
1/2021. (I.20.) veszélyhelyzeti PM hat. - A szociális bérlakás igénylők névjegyzékének készítéséről
2/2021. (I.26.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
3/2021. (I.27.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztatás a 2020.évi maradvány korrekciójáról
4/2021. (I.27.) veszélyhelyzeti PM hat. - "Runbogárd" támogatási kérelem elbírálásáról
 
5/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Távhőszolg.-sal kapcsolatos 2021. évi bérleti díj felhasznlásáról
6/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
7/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
8/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
9/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
10/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
11/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
12/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
13/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
14/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
15/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
16/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
17/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
18/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
19/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
20/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
21/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
22/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
23/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
24/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
25/2021. (II.1.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elfogadása
26/2021. (II.2.) veszélyhelyzeti PM hat. - Zengő Óvoda jelentkezés módja és beiratkozási időszaka
27/2021. (II.2.) veszélyhelyzeti PM hat. - Zengő Óvoda éves nyitvatartási rendje
28/2021. (II.2.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárd 01243/1 hrsz-ú magánút elnevezése
29/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Hit Gyülekezete terembérlési kérelméről
30/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékéne megállapításáról
31/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervéről
32/2021. (II.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármester 2021. évi cafetéria juttatásának megállapítása
33/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2021. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
34/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
35/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Működéséről 2020. nevelési év
36/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde nyári zárva tartása
37/2021. (II.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztató a sportlétesítmények  használatáról, fenntartási költségeiről
38/2021. (II.12.) veszélyhelyzeti PM hat. - Pályázat benyújtása Sárbogárd Város belterületi vízrendezésére (TOP-2.1.3-16)
39/2021. (II.12.) veszélyhelyzeti PM hat. - Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00012) Sárbogárdi iparterület 3. rész fejlesztésére 
40/2021. (II.12.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sportegyesületek 2020. évi beszámolója
41/2021. (II.22.) veszélyhelyzeti PM hat. -Pályázati kiírás a Rétszilasi Klub működtetésére
42/2021. (II.22.) veszélyhelyzeti PM hat. -Zengő óvoda 2021. évi beiratkozási körzethatárai
43/2021. (III.8.) veszélyhelyzeti PM hat. - Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizettet 2020. évi bérleti díj elszm.
44/2021. (III.8.) veszélyhelyzeti PM hat. - A 2020. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghat.
45/2021. (III.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Pályázat benyújt. a Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye tetőfelújításra
46/2021. (III.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Éves közbeszerzési terv elfogadása
47/2021. (III.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Útfelújítási és útkarb.tartási munkák ütemterv meghat.
48/2021. (III.9.) veszélyhelyzeti PM hat. - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási, ártalmatlanítási közszolg. tevék.-ről
49/2021. (III.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárdi I. sz. körzet háziorvosi körzet feladatellátásáról
50/2021. (III.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Székhelyhasználat eng. hozzájárulás (Sárszm. Bork. Egyes.) 
51/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására
52/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Pályázat kiírása nevelési, oktatási intézmények, civil szervezetk, egyházak részére táborozások, kirándulások támogatására
53/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Közművelődési megáálaiodás (Rétszilas  Klub)
54/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztató Polgármesteri Hivatal tevék.
55/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Közbeszerezési elj. kiírása (sportcsarnok)
56/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Közbeszerezési elj. kiírása (Sport u. útép.)
57/2021. (III.22.) veszélyhelyzeti PM hat. - Közbeszerezési elj. kiírása (kerékpárút)
58/2021. (IV.9.) veszélyhelyzeti PM hat. -Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának kiegészítése
59/2021. (IV.9.) veszélyhelyzeti PM hat. -A szociális bérlakás igénylők névjegyzékének kiegészítése
60/2021. (IV.9.) veszélyhelyzeti PM hat. -Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása
61/2021. (IV.12.) veszélyhelyzeti PM hat. - Pályázat benyújtása Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde konyhájának fejlesztésére

62/2021. (IV.12.) veszélyhelyzeti PM hat. -  A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezéséhez hozzájárulás

63/2021. (IV.12.) veszélyhelyzeti PM hat. -  A Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagiskolája tagintézmény telephellyé   válásának véleményezése
64/2021. (IV.28.) veszélyhelyzeti PM hat. - A 2021. évi nyári táborozások, kirándulások pályázatra beérkezett alapítványi  pályázat  elbírálása
65/2021. (IV.28.) veszélyhelyzeti PM hat. - 2021. évi nyári táborozások, kirándulások támogatása OKSB pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
66/2021. (V.3.) veszélyhelyzeti PM hat. -  Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységről

68/2021. (V.5.) veszélyhelyzeti PM hat. - Madarász József Városi Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadása.

69/2021. (V.5.) veszélyhelyzeti PM hat. - Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

70/2021. (V.5.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárdi Hivaatlos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolója (feltöltés alatt)

 
 
 
 
 


2020.
52/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  A 2021-2024. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv és a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
53/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Sárbogárd közigazgatási területét érintően a korábban jogilag nem rendezett idegen ingatlant érintő közüzemi vezetékek vízvezetési szolgalmi jogának rendezése
54/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemeltetési tevékenységéről
55/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  A 2021. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjának és szervezőinek meghatározása
56/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Földterületek bérleti díjának megállapítása
57/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása
58/2020. (XI.11.) veszélyhelyzeti PM hat. -  Jencski József pusztzageresi lakos ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása
59/2020. (XI.11.)  veszélyhelyzeti PM hat. - Javaslat az "Év rendőre" kitünteteés 2020.évi adományozására
60/2020. (XI.16.) veszélyhelyzeti PM hat. - Színes diploma fokozathoz járó jutalom üsszeg meghatározásáról
61/2020. (XI.18.) veszélyhelyzeti PM hat. - Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról
62/2020. (XI.18.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Sárbogárdi Mentőszolgálat dolgozóinak étkeztetéséről
63/2020. (XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vételi ajánlat elbírálása
64/2020. (XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - Vételi ajánéat elbírálása
65/2020.(XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - Döntés a kiemelt fejlesztési területek bővítéséről

66-84. /2020. (XI.24.) veszélyhelyzeti PM hat. - 2021. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról (érintettek kiértesítésre kerülnek)
Általános bírálati tájékoztató itt>>

 85/2020.(XII.3.) veszélyhelyzeti PM. hat. - Döntés a Környezeti vizsgálati eljárás lezárásáról 86/2020.(XII.3.) veszélyhelyzeti PM. hat. - Döntés vendéglátó egység ingatlan bérleti díjának megfizetése alóli mentesség ügyében
 
87/2020. (XII.7.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban rendkívüli szünet elrendeléséről
88/2020. (XII.7.) veszélyhelyzeti PM hat. - Intézményi és szociális közétkeztetési szolgáltatás díjának emeléséről

89/2020. (XII.7.) veszélyhelyzeti PM hat. - Tájékoztató a 2020. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2021. évi foglalkoztatás keretének meghatározása.

90/2020. (XII.17.) veszélyhelyzeti PM hat. - Sárbogárd Településszerkezeti Tervének részleges módosítása

91.2020. (XII.23.)veszélyhelyzeti PM hat. - A képviselő-testület 2021. évi munkatervének jóváhagyása
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

MÁK 2021 04.19-06.30.
--------------

Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ
"Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” projektről
Nagyításhoz, kérjük kattintson a képre.

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Ön választ, mi segítünk! - Tesco

Esély a fiataloknak FB

ARISZ

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)