.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. szeptember 27-28-29-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
Asztalos utca, Iskola köz, Simon utca, Simon köz, Kovács köz, Kis köz

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

pályázati felhívás szociális munkás II

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXII!. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.december 31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.

Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családgondozói és gyermekjóléti feladatok ellátása Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 Főiskola, szociális munkás,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,magyar állampolgárság,büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál eltöltött jogviszony

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

    Részletes szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolatai A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

   Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 213/2015 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása,munkáltató általi kiválasztás,pályázok értesítése A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

    Sárbogárd Város Honlapja - 2015. július 10.

 

 

 Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Álláskeresők Fóruma
Nagyításhoz kattintson a képre

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)