.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. szeptember 27-28-29-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
Asztalos utca 2-40., 5-41., Iskola köz 3., 2-4.,Simon utca, Simon köz, Kovács köz, Kis köz

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Pályázati felhívás irodára

 

 

                                                         Pályázati felhívás

 

 

Sárbogárdi  Polgármesteri  Hivatal versenytárgyalás útján történő  bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanait:

 

1.    Sárbogárd, Ady E. u. 131. szám alatti, 2558 hrsz.-ú ingatlanon található,- 19 m2 nagyságú, bérbeadásra   alkalmas, jó műszaki állapotú,  gépjármű tárolására   használható,- garázs helyiségét. 

A helyiség határozatlan időre adható bérbe.

 

A garázst a használat során átalakítani nem lehet.

 

Fizetendő helyiségbérleti díj alsó határa: 3290 Ft/m2/év+ÁFA 

 

 

2.   Sárbogárd, Ady E. u. 164. szám alatti, 658/1 hrsz.-ú épületben található, - 20 m2 nagyságú, bérbeadásra alkalmas, jó műszaki állapotú,  irodának  használható,-  iroda helyiségét.

A helyiség határozatlan időre adható bérbe.

 

Az irodát a használat során átalakítani nem lehet.

 

Fizetendő helyiségbérleti díj alsó határa: 13.480 Ft/m2/év

 

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

A fizetendő éves bérleti díj  10% -nak megfelelő pályázati biztosíték befizetése a Sárbogárdi  Polgármesteri Hivatalnál 2014. március 11-én 8.00 órától 9.30 óráig vagy átutalással  a 11500092 11100001 Városi Önkormányzat KT. pénzforgalmi  bankszámla  Sárbogárd  nevére, melynek megtörténtét a helyszínen igazolni kell.

 

A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, a helyiség tervezett használási célját, jogi személy esetében adószámát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és arra vonatkozó  nyilatkozatát, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja.

 

A pályázatot Sárbogárd Város Jegyzőjéhez  zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékon szerepeltetni kell: „Pályázat garázsra” vagy „Pályázat irodára” megnevezést.

 

A pályázónak az ajánlatára írásban 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

 

Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgyaláson annak képviselője vesz részt, úgy csatolni kell a közjegyzővel ellenjegyzett megbízói okiratot.

A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát a jegyzőhöz az előírt tartalommal és határidőben benyújtja és a pályázati biztosíték befizetését igazoló szelvényt bemutatta.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                  

 

 

 

A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére tett ajánlatot.

A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak visszafizetjük, az átutalással teljesítőnek a bérleti díjba beszámítjuk.

 

Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát visszavonja, úgy a biztosítékként befizetett összeg a pályázat kiíróját illeti meg.

 

A versenytárgyaláson a licitlépcső: 1000 Ft/m2/év

 

Kiinduló minimum díj, a  helyiségbérleti díj alsó határa.

 

A bérbeadásra meghirdetett ingatlanok előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetők.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon a 25/520-260-as számon lehet.

 

Versenytárgyalás ideje:         2014. március  11 -én 10.00 óra

 

Versenytárgyalás helye:        Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                                 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Sárbogárd, 2014. január 30.

 

                                           Demeterné dr. Venicz Anita                                                                                                                                                          

                                             jegyző

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Álláskeresők Fóruma
Nagyításhoz kattintson a képre

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)