Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Ivóvíz-program

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

PUSZTAEGRES ÉS SÁRHATVAN TELEPÜLÉSRÉSZEK IVÓVÍZELLÁTÁSA BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

1 819 707 145 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,935306 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00017

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.07.28

A projekt tartalma

 

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek alapján a Pusztaegrest ellátó vízmű kútja által szolgáltatott víz ammónia tartalma határérték feletti. A nitrifikáció rendszeresen a hálózaton zajlik, ezért határérték fölötti a vízmű kimenőn és a hálózaton a nitrit értéke. Az említett rendelet 6. sz. mellékletében Pusztaegres nem szerepel.

A 201/2001 (X.25) sz. Korm.rend.-ben rögzített határértékek alapján a Sárhatvan településrészt ellátó vízmű kútja által szolgáltatott víz ammónia tartalma határérték feletti. Az említett rendelet 6. sz. mellékletében Sárhatvan bór, ammónia és vas tekintetében kifogásolt.

 

Pusztaegres és Sárhatvan településrészek vízművei által szolgáltatott ivóvíz minősége nem teljesíti a szolgáltatott víz paraméterei tekintetében a 201/2001.(X.25.) sz. Kormányrendelet eloírásait. A projekt keretében a megfelelő vízellátás biztosíthatósága érdekében a következő fejlesztések valósulnak meg:

Pusztaegres
 • A meglévő I. számú kút gépészeti és villamos felújítása, a II. számú kút melléfúrásos felújítása valósul meg; A tervezett II/A. kúttól a vízműtelepig kb. 1330 fm D90 KPE PE100 vezeték kiépítése szükséges.
 • Új, vas-mangántalanító és ammónium mentesítő vízkezelő technológia (12 m3/h) létesül falazott épületben
 • A meglévő víztároló medencék építészeti felülvizsgálatának függvényében a jelenlegi medencék felújítása vagy új tisztavíz medencék építése, a hálózati szivattyúk cseréje szintén megvalósul
 • Új zagyvízülepítő medence létesül

 

Sárhatvan
 • a meglévő kút gépészeti és villamos felújításra kerül, a meglévő kúttól a vízműtelepig kb. 640 fm D90 KPE PE100 vezeték kiépítése szükséges.
 • a víztorony területén 1 db új kút létesül
 • új, vas-mangántalanító és ammónium mentesítő (5m3/h) létesül, új tisztavíz medencével közös vasbeton műtárgyban
 • Sárhatvan településrészen új hálózati szivattyúk kerülnek telepítésre
 • Sárhatvan településrészen új zagyvízülepítő, ill. új zagyvízszikkasztó épül
 • Hálózatrekonsrukció: 130 fm NA100 KPE vezeték építése, 14 db tolózár csere/beépítés, 5 db tűzcsap és 18 db mosató csomópont építése.
 • A projekt keretében a teljes meglévő hálózat tisztítása is megtörténik, összesen 10.000 fm hosszon.

 

Kapcsolat

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
06 (25) 520-260
pmhivatal@sarbogard.hu

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)