.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. augusztus 23-án
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan : Arany János utca,
József Attila utca 36-70., 59-75.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

Gyermekvédelmi - kifizetés

 

Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők!

 

 A 2022. június 1. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 106. §. b) pontja által módosított, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban Tv.) 96. §. (3) bekezdése szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének határidejét.

A Tv. 96. §. (3) bekezdése értelmében a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri támogatást készpénz formában kell nyújtani a 2022. augusztus 1. napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2022. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel alapösszegű (6.000,- Ft/fő) pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt a fenti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 2022. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel emelt összegű (6.500,- Ft/fő) pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás kiosztása az alábbi helyen és időben történik meg:

Helyszín: Polgármesteri Hivatal 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszint Ügyfélszolgálati Iroda  

Időpontok:  

2022. augusztus 17. (szerda)
8 - 11.30-ig 12.30 - 15.30-ig  (A-tól K-ig)

--------------------------------------------------

 2022. augusztus 18. (csütörtök)
8 - 11.30-ig 12.30 - 15.30-ig  (L-től Zs-ig)

  Kérem a jogosult szülőt vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szíveskedjen a pénzbeli támogatást személyesen vagy írásbeli, szabályszerű meghatalmazottja útján a jelzett – saját családi nevének kezdőbetűjét tartalmazó - időpontban átvenni. 

Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott kezdőbetűkhöz tartozó személyek pénzbeli támogatása áll rendelkezésre. 

A személyesen át nem vett támogatások postai úton történő kikézbesítése 2022. augusztus 29. napjától kezdődik.

A kifizetés az aulában elhelyezett kézfertőtlenítő szer használata és a védőtávolság betartása mellett történik, mindannyiunk védelme érdekében!

 

dr. Venicz Anita 
címzetes főjegyző

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Felhívás

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

Felhívás 09.05.

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)