.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Archivum
ARCHIVUM
Pályázat alapítványok részére - sport támogatás
 
2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pályázat  alapítványok részére - működési támogatás

2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pályázat  OKSB által kiírt sportszervezetek részére 

2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pályázat  OKSB által kiírt működési támogatás 
 
 2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
 

 
 
Óvodapedagógus munkakör betöltésére I 
Óvodapedagógus munkakör betöltésére II  
- Pályázati felhívás nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására    Adatlap 2016
- Pályázati felhívás SESZI Intézményvezetői álláshelyre 2016
- Pályázati felhívás Bölcsődevezetői álláshelyre 2016
- Óvodapedagógus munkakör betöltésére (Pusztaegres) 2016
- Óvodapedagógus munkakör betöltésére   2016
-   Ajánlati felhívás telekértékesítésre  2016
- Rétszilasi Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére 2016
  - Sárbogárdi Zengő Óvoda Dajka munkakör betöltésére  2015
  - Sárbogárdi Zengő Óvoda Dajka munkakör betöltésére  2015
- Pályázati felhívás külterületi ingatlan haszonbérbe adására 
 - Pályázati felhívás aljegyzői állásra
- Pályázati felhívás gyepmester
- Pályázati felhívás (felép. ingatlanra)
- Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
- Pályázati felhívás (felép. ingatlanra) -
 
-  Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
-  Pályázati felhívás igazgatói állásra  
- Pályázat nyári táborozásra
- Pályázat sportszervezetek támogatására   
- Pályázat civilszervezetek támogatására
- Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
- Pályázati felhívás intézményvezetői beosztásra
-  Pályázati felhívás gyámügyi ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás gyámügyi ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás okmányiroda ügyintézői munkakörre
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre
- Pályázati felhívás könyvtár igazgatói állásra
- Pályázati felhívás jegyzői munkakörre
- Pályázati felhívás ÁMK igazgatói álláshelyre
- Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
- Pályázati felhívás nyári táborozásokra
- Pályázat helyi civil szervezetek működésének támogatására
- Pályázat helyi sportszervezetek működésének támogatására
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére
-  Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
- Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2010.
  évi beszámolójának felülvizsgálatára
_ Pályázati felhívás gyepmesteri feladatok ellátására 
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4db) 
- Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra(7db) 
- Pályázati felhívás külterületi ingatlanokra (osztatlan közös5db)
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre(4db)
- Pályázati felhívás bölcsödevezetői álláshelyre
- Helyi civil szervezetek működésének támogatása  
- Pályázati felhívás Sárbogárdon működő egyesületek
  és nonprofit szervezetek    részére  gyógyászati és
  fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására
- Pályázati felhívás "Tiszta, virágos Sárbogárdért"
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra
- Pályázati felhívás háziorvosi munkakörre (IV. sz.)
- Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra   
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői munkakörre
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre (Fenyő u. 4db)
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre (4 db)
- Pályázati felhívás külterületi osztatlan közös tulajdonú ingatlanokra
- Pályázati felhívás védőnői munkakörre (IV. körzet)
- Nyári táborozások támogatása 2010.
- Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői állásra
- Helyi sportszervezetek működésének támogatása
- Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására
- Civil szervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra  
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére (IV. sz. körzet)
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanra
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4 db)  
 - Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői  állásra6
- Pályázati felhívás garázs bérbeadásra
- Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2009. évi
  beszámolójának felülvizsgálatára
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra9
  Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra8
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
  pályázat 2009. évre
 
 
 
  Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra /4 db/
 
(2009.szept.21.)
- Pályázati felhívás garázs versenytárgyalásos bérbeadása (2009. szept. 21.)
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra7
- Pályázat a Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szerveztek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök  vásárlására.
- Pályázat építési hatósági ügyintézői állásra
 
 
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra6
- Pályázati felhívás védőnői munkakörök betöltésére (II., IV. és V.
  körzet
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás külterületi földek értékesítésére (2009. 06.)
- Pályázati felhívás külterületi földek értékesítésére /osztatlan/
(2009.06.)
- Ajánlati felhívás (5 ép. telek)
- Nyári táborozások támogatása 2009.
- Helyi sportszervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás külterületi földek versenytárgyalás
  útján értékesítése
- Pályázati felhívás okmányirodai ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján garázs bérbeadásról
- Civil szervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő bérbeadásról
 (2009. január)
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző állásra
- Pályázati felhívás védőnői munkakörök betöltésére (II. és IV.
   körzet)
-  Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás az önkormányzat 2008. évi beszámolójának
   könyvvizsgálatára
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő bérbeadásra
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére IV. körzet
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére II. körzet
- Pályázati felhívás a Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodással történő üzemeltetésére
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre
  meghirdetett ingatlanokról (2008. november 27.)
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre
  meghirdetett ingatlanokról (2008. november 12.)
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás a Sárbogárdon működő egyesületek és
  nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési
  eszközök, segédeszközök vásárlására
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. augusztus)
- Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző állásra
- Pályázati felhívás ügykezelői állásra
- Pályázati felhívás igazgatási ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás igazgatási ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás oktatási referens állásra
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. június) 
- Pályázati felhívás versenytárgyalás újtán történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. július)
 
 
Archivum, lejárt kiírások
2018
ESZB
2017
Óvodapedagógus munkakör betöltésére I
Óvodapedagógus munkakör betöltésére II
ESZB
2016
2016
Pályázati felhívás nyári táborozás támogatására OKSB
Pályázati felhívás nyári táborozás támogatására Alapítványi
Pályázati felhívás Rétszilasi Klub üzemeltetésére
Ajánlati felhívás telekértékesítésre
Óvodapedagógus munkakör betöltésére I
Óvodapedagógus munkakör betöltésére II
Sport pályázati felhívás alapítványok részére
Pályázat helyi alapítványok részére
pályázat helyi civil szervezetek részére
Pályázat helyi sportszervezetek részére
Könyvtár igazgató munkakör betöltésére
2015
Pályázat Sárbogárdi Zengő Óvoda dajka munkakörre
Pályázat Sárbogárdi Zengő Óvoda konyhai dolgozó munkakörre
Pályázat gyógyászati segédeszközök vásárlására
Sport pályázati felhívás helyi sport szervezetek részére
Sport pályázati felhívás alapítványok részére
Sport pályázat felhívás alapítványok részére működés
Sport pályázati felhívás civil szerveztek részére működés
Vállalkozásfejlesztés fórum 2015.június.26
Szervezetfejlesztés
Pályázati felhívás nyári táborozás támogtására Alapítványi
Pályázati felhívás nyári táborozás támogtására OKSB
2014
LSC Sárbogárd
Pályázati felhívás nyári táborozás támogatására
2014pályázatok
KSH statisztika
pályázat építési telekre
2012.
Pályázati felhívás (felépítményes ingatlanra)
Pályázati felhívás II. sz. védőnői körzet
Pályázati felhívás V. sz. védőnői körzet
Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
Pályázat helyi sportszervezetek működésének támogatására
Pályázat helyi civilszervezetek működésének támogatására
Pályázat nyári táborozások támogatására
Pályázati felhívás intézményvezetőii állásra
Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
Pályázat fogorvosi körzetre
Pályázati felhívás (felépítményes ingatlanra)
Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására az önkormányzati fenntartású Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére
Pályázati felhívás Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására
Pályázati felhívás gyepmester
Felhívás óvodai és iskolai beiratásra
2011
Pályázati felhívás II. számú védőnői körzet védőnői munakörére
Pályázati felhívás intézményvezetői beosztásra
Pályázati felhívás Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására
Pályázati felhívás könyvtár igazgatói állásra
Ajánlati felhívás telekértékesítésre (4 db)
Pályázat nyári táborozások támogatására
Pályázati felhívás jegyzői munkakörre
Felhívás nevelési-oktatási intézményekbe beiratkozásra
Pályázati felhívás ÁMK igazgatói álláshelyre
Pályázat helyi civil szervezetek működésének támogatására
Pályázat helyi sportszervezetek működésének támogatására
Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
Pályázati felhívás V. számú védőnői körzet védőnői munakörére
Pályázati Sárhatvani Klub üzemeltetésére
2010
Felhívás óvodai és iskolai beíratásra
Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői munkakörre
Felhívás javaslattételre a munkaterv-tervezethez
Pályázati felhívás gyepmesteri feladatok ellátására
Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2010. évi beszámolójának felülvizsgálatára
Ajánlati felhívás telekértékesítésre (4db)
Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra(7db)
Pályázati felhívás külterületi ingatlanokra (osztatlan közös5db)
Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4db)
Helyi civil szervezetek működésének támogatása
Pályázati felhívás bölcsödevezetői álláshelyre
Pályázati felhívás a Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására
Pályázati felhívás "Tiszta, virágos Sárbogárdért"
Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdetett ingatlanokra (osztatlan közös tulajdonú)
Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdetett ingatlanokra (felépítmény nélküli)
Ajánlati felhívás telekértékesítésre (Fenyo u. 4 db)
Pályázati felhívás felépítéményes ingatlanokra (4db)
Pályázati felhívás garázs bérbeadásra
Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére (IV. körzet)
Pályázati felhívás felépítményes ingatlanra
Civil szervezetek működésének támogatása
Helyi sportszervezetek működésének támogatása
Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására
Nyári táborozások támogatása
Pályázati felhívás védőnői munkakörre (IV. körzet)
Pályázat háziorvosi munkakörre (IV. sz.)
Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra4
Ajánlati felhívás telekértékesítésre (4db)
 
 
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem