Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Archivum
ARCHIVUM
Pályázat alapítványok részére - sport támogatás
 
2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pályázat  alapítványok részére - működési támogatás

2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pályázat  OKSB által kiírt sportszervezetek részére 

2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pályázat  OKSB által kiírt működési támogatás 
 
 2017
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
 

 
 
Óvodapedagógus munkakör betöltésére I 
Óvodapedagógus munkakör betöltésére II  
- Pályázati felhívás nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására    Adatlap 2016
- Pályázati felhívás SESZI Intézményvezetői álláshelyre 2016
- Pályázati felhívás Bölcsődevezetői álláshelyre 2016
- Óvodapedagógus munkakör betöltésére (Pusztaegres) 2016
- Óvodapedagógus munkakör betöltésére   2016
-   Ajánlati felhívás telekértékesítésre  2016
- Rétszilasi Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére 2016
  - Sárbogárdi Zengő Óvoda Dajka munkakör betöltésére  2015
  - Sárbogárdi Zengő Óvoda Dajka munkakör betöltésére  2015
- Pályázati felhívás külterületi ingatlan haszonbérbe adására 
 - Pályázati felhívás aljegyzői állásra
- Pályázati felhívás gyepmester
- Pályázati felhívás (felép. ingatlanra)
- Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
- Pályázati felhívás (felép. ingatlanra) -
 
-  Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
-  Pályázati felhívás igazgatói állásra  
- Pályázat nyári táborozásra
- Pályázat sportszervezetek támogatására   
- Pályázat civilszervezetek támogatására
- Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
- Pályázati felhívás intézményvezetői beosztásra
-  Pályázati felhívás gyámügyi ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás gyámügyi ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás okmányiroda ügyintézői munkakörre
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre
- Pályázati felhívás könyvtár igazgatói állásra
- Pályázati felhívás jegyzői munkakörre
- Pályázati felhívás ÁMK igazgatói álláshelyre
- Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
- Pályázati felhívás nyári táborozásokra
- Pályázat helyi civil szervezetek működésének támogatására
- Pályázat helyi sportszervezetek működésének támogatására
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére
-  Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
- Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2010.
  évi beszámolójának felülvizsgálatára
_ Pályázati felhívás gyepmesteri feladatok ellátására 
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4db) 
- Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra(7db) 
- Pályázati felhívás külterületi ingatlanokra (osztatlan közös5db)
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre(4db)
- Pályázati felhívás bölcsödevezetői álláshelyre
- Helyi civil szervezetek működésének támogatása  
- Pályázati felhívás Sárbogárdon működő egyesületek
  és nonprofit szervezetek    részére  gyógyászati és
  fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására
- Pályázati felhívás "Tiszta, virágos Sárbogárdért"
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra
- Pályázati felhívás háziorvosi munkakörre (IV. sz.)
- Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra   
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői munkakörre
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre (Fenyő u. 4db)
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre (4 db)
- Pályázati felhívás külterületi osztatlan közös tulajdonú ingatlanokra
- Pályázati felhívás védőnői munkakörre (IV. körzet)
- Nyári táborozások támogatása 2010.
- Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői állásra
- Helyi sportszervezetek működésének támogatása
- Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására
- Civil szervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra  
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére (IV. sz. körzet)
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanra
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4 db)  
 - Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői  állásra6
- Pályázati felhívás garázs bérbeadásra
- Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2009. évi
  beszámolójának felülvizsgálatára
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra9
  Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra8
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
  pályázat 2009. évre
 
 
 
  Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra /4 db/
 
(2009.szept.21.)
- Pályázati felhívás garázs versenytárgyalásos bérbeadása (2009. szept. 21.)
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra7
- Pályázat a Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szerveztek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök  vásárlására.
- Pályázat építési hatósági ügyintézői állásra
 
 
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra6
- Pályázati felhívás védőnői munkakörök betöltésére (II., IV. és V.
  körzet
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás külterületi földek értékesítésére (2009. 06.)
- Pályázati felhívás külterületi földek értékesítésére /osztatlan/
(2009.06.)
- Ajánlati felhívás (5 ép. telek)
- Nyári táborozások támogatása 2009.
- Helyi sportszervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás külterületi földek versenytárgyalás
  útján értékesítése
- Pályázati felhívás okmányirodai ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján garázs bérbeadásról
- Civil szervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő bérbeadásról
 (2009. január)
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző állásra
- Pályázati felhívás védőnői munkakörök betöltésére (II. és IV.
   körzet)
-  Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás az önkormányzat 2008. évi beszámolójának
   könyvvizsgálatára
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő bérbeadásra
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére IV. körzet
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére II. körzet
- Pályázati felhívás a Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodással történő üzemeltetésére
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre
  meghirdetett ingatlanokról (2008. november 27.)
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre
  meghirdetett ingatlanokról (2008. november 12.)
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás a Sárbogárdon működő egyesületek és
  nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési
  eszközök, segédeszközök vásárlására
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. augusztus)
- Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző állásra
- Pályázati felhívás ügykezelői állásra
- Pályázati felhívás igazgatási ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás igazgatási ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás oktatási referens állásra
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. június) 
- Pályázati felhívás versenytárgyalás újtán történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. július)
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

NEA 2020

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Rendezvények - Székesfehérvár

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére