.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. augusztus 10-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Árpád u. 1-9/A, 2-24., Uszoda, Millennium 2000 u., KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító, Haladás u., Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem),Sallai major

2021. augusztus 11-én
várhatóan 9.00-14.00 óráig  és
2021. augusztus 12-én
várhatóan 8.00-16.00 óráigáramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Bem u., Dózsa György u., Esze Tamás u., Bajcsy-Zsilinszky u., Szent István u. 81-179., 88-166., Imremajori u. 1- 2., Külterület: Május 1. Szárító, Gépműhely, Juhászat

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek - Krónika
Polgárőrök
2020.03.05. 19:16
Közgyűlés a polgárőröknél
Évi rendes közgyűlésükre gyűltek össze február 22-én a Városi Polgárőr Szervezet Sárbogárd tagjai a művelődési központban. Az eseményen meghívottként jelen volt Cseh István a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dániel Zsolt rendőr őrnagy a Sárbogárdi Rendőrkapitányság kijelölt kapcsolattartója, Gál Sándor és neje a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd képviseletében, valamint a helyi sajtó képviselői.
Kapoli Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a szükséges formaságok után az elmúlt éveben végzett munkáról szóló beszámoló ismertetésével kezdetét vette a közgyűlés. A beszámolóban számos statisztikai adat hangzott el az egyesület (sajnos az egyébként sem magas 37 főről 31-re csökkenő) létszámáról, a teljesített szolgálati órákról, futott kilométerekről. Megismerhettük, milyen rendezvényeken voltak jelen a polgárőrök önállóan, vagy a rendőrséggel közösen. Hatékony segítséget nyújtanak a tanítási idő kezdete előtt a gyalogátkelőknél segítve a tanulók áthaladását – ezen a területen a legtöbb alkalommal a Bereczk házaspár látott el szolgálatot – , halottak napján a jelentősen megnövekedett személygépkocsi forgalom irányításában a temetőknél. A gazdálkodás kapcsán az elnöki beszámoló is említett néhány számadatot, részleteiben ezeket az adatokat a Németh Zoltán által beterjesztett pénzügyi beszámolóból ismerhettük meg. Az elnök örömmel számolt be arról, hogy magánszemélyek adományai is segítették munkájukat, így egy nagyobb összegű adományból a pusztaegresei polgárőrök részére, akik saját gépjárműveikkel látják el a szolgálatot, mobil fényhidat tudtak vásárolni. A tagság mindkét beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

Részletek   »

Zöld Óvoda
2020.02.07. 19:20
A Sárbogárdi Zengő Óvoda három óvodája
másodszor is elnyerte a „Zöld Óvoda” címet

Az elismerő okleveleket 2020. január 23-án vehettük át, ünnepélyes szakmai nap keretében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak otthont adó Vajdahunyadvárban.
Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat díjátadó ünnepségén az okleveleket László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és Kisfaludy László az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára adta át. A díjazottakat köszöntötte, és a címátadó ünnepséget megnyitotta Dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója.

A pályázat célja: az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
A fenntarthatóságra nevelés központi eleme óvodai nevelésünknek, a környezettudatosság beépült a mindennapi tevékenységekbe. Az óvodáinkba járó gyermekek szülei is aktív részesei programjainknak, legyen szó zöld jeles napok megvalósításáról, vagy hulladékgyűjtésről.  Ezért köszönjük a szülők együttműködését, hiszen ezzel ők is hozzájárultak ahhoz, hogy óvodáink a minősítési eljáráson sikeres eredményt értek el.  A Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelye (Mikes köz 3.) és vidéki óvodái közül: Töbörzsökön (Szent István út 49.) és Pusztaegresen (Hatvani út 50.) 2022. 12. 31-ig jogosult a másodszori Zöld Óvoda cím viselésére. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében továbbra is számítunk a fenntartó, szülők és civil szervezetek együttműködő támogatására.
Huszárné Kovács Márta Sárbogárdi
Zengő Óvoda intézményvezető

Részletek   »

Nyugdíjaskub
2019.11.08. 19:26
Születésnap Töbörzsökön
Megalakulásuk 26. évfordulóját megünnepelni gyűltek össze a Töbörzsöki Nyugdíjasklub tagjai és meghívott vendégeik október 19-én a töbörzsöki klubkönyvtárban. A megjelenteket, köztük dr. Sükösd Tamás polgármestert, dr. Csanádi Józsefet és feleségét, a Sárhatvani, Sárszentmiklósi és a Városi Nyugdíjas Klub képviselőit, nem utolsó sorban a helyi klub tagjait Szűcs Józsefné, a klub vezetője köszöntötte.
Köszöntőjében röviden szólt a klub történetéről, mindennapjaikról. Elmondta, hogy az évek során sajnálatosan sokan eltávoztak a klub tagjai közül, jelenlegi létszámuk 22 fő, akik közül hatan most sem tudtak jelen lenni egészségi állapotuk miatt. Várják az új belépőket a klub tagjai sorába. Utalt arra is, hogy jubileumi, 25. évfordulós rendezvényük nem az előzetes terveik szerint sikerült.
Köszönetet mondott a polgármesternek a klub részére nyújtott anyagi támogatásért, valamint a Szénássy házaspárnak a tombolához adott ajándéktárgyakért. Programjaikról szólva elmondta, hogy igyekeznek megtartani minden jeles ünnepet, lehetőségeik függvényében kirándulnak, fürdőbe mennek. Köszöntőét egy szomorkás nóta szövegével fejezte be. A szavak után a táncé lett a főszerep. Egy már nem fiatal táncospár bemutatója is példázta, mennyire fiatalos marad azok mozgása, akik aktívan táncolnak. A táncospár a jelenlévőket is igyekezett bevonni egy közös táncba.
A profik táncosok után Vinkelman Tamásné Rózsika előadásában hallhattunk egy kedves verset, majd a klub tagjainak táncos produkciója következett, utánuk Sárközi Anti szólóénekes bemutatóját élvezhette a közönség. Bár előzetesen nem jelezték, a Sárhatvani Klub tagjai népdalcsokorral lepték meg a jelenlévőket. A sárhatvani asszonyok műsorát követően a polgármester és a társklubok képviselői virággal, ajándékkal fejezte ki jókívánságait a klubvezetőnek és rajta keresztül a teljes tagságnak. Közben szépen fogyott a tombola, csábító volt a rengeteg tombolatárggyal megrakott asztal látványa. A vacsoráig és a vacsorát követően is tánccal, beszélgetéssel telt az idő, egészen a nyolc órakor kezdődött tombolahúzásig. Közel egy órába telt, mire a rengeteg tombolatárgy gazdára talált. A tombolahúzást követően a távolabbról érkezettek a szíveslátást megköszönve asztalt bontottak, otthonukba tértek. 
- galsa -

Részletek   »

Őszölő
2019.10.07. 18:58
Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület a sárbogárdi Őszölő Családi kulturális-és sport napon
Még sokan nem ismernek minket, nem tudják, hogy van ez az egyesület itt Sárbogárdon, ami nonprofit szervezetként működik. Ez jó alkalom volt számunkra, hogy megmutassuk magunkat. Mind ötletekben, mind szervezésben részt vállaltunk a rendezvény létrejöttében. A rajzpályázat is ezt mutatja, amit az egyesület szervezett és bonyolított le.

A rendezvényen a környezetvédelemmel, azon belül a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kreatív foglalkozást szerveztünk kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek lelkesen készítettek például mini színes szelektív kukákat, rajzolhattak, ügyeskedhettek kedvükre. Meg kell említenünk, hogy kérésünkre eljött a Vertikál Zrt. ÖKO sátra, és elhozták az új kukás autójukat is bemutatni, amelynek a vezetőfülkéjébe a gyerekek be is ülhettek.
Sőt még a Tűzoltóság egyik autója is kijött a rendezvényre, és mindenki megtekinthette, milyen eszközöket is használnak, ha szükséges.
Mindegyikőjüknek nagy köszönet érte!
Egyesületi tagjaink és önkéntes segítőink lelkesen ott voltak mellettünk és segítettek. Tehát sikeresnek mondhatjuk bemutatkozásunkat. Nagy öröm ez nekünk és nagy köszönet érte! Mi a közösségért dolgozunk, a gyermekeink jövőjéért, városunk élhetőbbé tételéért tesszük, amit kell. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, támogatását, részvételét.
/ÉSKE/

Részletek   »

Osztálytalálkozó
2019.10.07. 18:49
50 éves osztálytalálkozó a Töbörzsöki iskolában
Szép számban megjelentek azok az egykori diákok, akik 1969-ben ballagtak el szeretett iskolájukból. Az akkori időkre jellemző magas osztálylétszámú volt az osztály, 43-an koptattuk az iskola padjait. Sajnos mára 8-an már nem lehetnek körünkben. Rájuk egy perces néma főhajtással emlékeztünk.

A megérkezéseket és a felismeréseket követően megkezdődhetett az osztályfőnöki óra, melyen természetesen jelen volt osztályfőnökünk, Hódos Imréné is.
Ki-ki röviden, vagy kissé hosszabban elmondta mi is történt vele utolsó találkozásunk óta. Mára már mindenki a nyugdíjas éveit tölti. Vannak közüttünk, olyanok, akik pihenéssel, kirándulásokkal, kertészkedéssel, horgászattal töltik idejüket. Természetesen nem kihagyva az unokákkal töltött időt, hiszen ilyenkorra belőlük is van szép számmal. 
Akad olyan egykori diáktársunk is, aki még igen aktív, nyugdíjas éveit is munkával tölti.
Sajnos az idő vasfoga bennünket sem kímélt. Sok mindent történt az 50 év alatt. Öröm és bánat egyaránt. Betegségek, a szeretett társ elvesztése, és bizony olyanok is vannak közöttünk, akik a gyermeküket veszítették el. Ettől függetlenül menni kell tovább, és kihasználni, tartalmassan eltölteni a még hátralévő éveket.
A beszélgetések során sok-sok régi iskolai emlékeket idéztünk fel. A fegyelmezésektől a dícséretekig sok minden eszünkbe jutott.
A visszaemlékezések után a Patkó csárda vendégszeretetét élvezhettük, majd feltöltődve a találkozások kapcsán búcsút vettünk egymástól. Remélve, hogy 5 év múlva is lesznek olyanok, akik megszervezik, hogy újra találkozhassunk.
Köszönet ezért az osztálytalálkozóért Állóné Horváth Irénkének, Heppné Kopácsi Irénkének és Simon Józsefnek.
Sárközi Ilona

Részletek   »

Osztálytalálkozó
2019.10.07. 18:47
65 éves osztálytalálkozóra szólt a meghívás szeptember 21-én. 1954-ben végzett diákok találkoztak a Miklósi focipályán. 63-an indultak, 32-en végeztek. A találkozóra, melyen részt vett osztályfőnökük Molnárné Ili néni is, aki 94 éves, 10-en jöttek el. A találkozót Fülöp István, Pista bácsi szervezte, Nagy László, Laci bácsi segítségével.
A találkozón részt vettek: Molnár Lászlóné Ili néni osztályfőnök, Fülöp István, Nagy László, Erős Istvánné Barabás Mária Plézer Ilona, Princzes Erzsébet, Szeip Erzsébet, Fekete Katalin, Bogisich Ferenc, Rehák Sándorné Mészáros Magdi, Herczeg László. Néhányan párjukat is elhozták.
Jó hangulatban zajlott a találkozó, örültek egymásnak a megjelentek. Nem volt nagy felhajtás, de azért volt eszem-iszom, főétel, pogácsa, sütemények. Bor is került az asztalokra. Pista bácsi köszöntötte az egybegyűlteket, ki-ki elmondta élettörténetét, visszaemlékeztek a régmúlt időkre. Persze arról is szó esett, hogy kinek mi a baja, milyen fájdalmakat hozott az öregkor.
Felidézték az akkori idők nehézségeit, a fegyelmezéseket, a kirándulásokat, mert arra is jutott energiája a tanároknak, diákoknak egyaránt. Megtanulták, hogyan kell tisztelni tanítóikat, szüleiket egyaránt. Az akkori nehézségek mára már elhalványultak, de jó érzéssel gondoltak vissza az együtt töltött évekre.
„Sila”

Részletek   »

  Előre»   

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma, Általános Iskolája - Budapest

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)