Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Hírek - Krónika
Nyugdíjaskub
2019.11.08. 19:26
Születésnap Töbörzsökön
Megalakulásuk 26. évfordulóját megünnepelni gyűltek össze a Töbörzsöki Nyugdíjasklub tagjai és meghívott vendégeik október 19-én a töbörzsöki klubkönyvtárban. A megjelenteket, köztük dr. Sükösd Tamás polgármestert, dr. Csanádi Józsefet és feleségét, a Sárhatvani, Sárszentmiklósi és a Városi Nyugdíjas Klub képviselőit, nem utolsó sorban a helyi klub tagjait Szűcs Józsefné, a klub vezetője köszöntötte.
Köszöntőjében röviden szólt a klub történetéről, mindennapjaikról. Elmondta, hogy az évek során sajnálatosan sokan eltávoztak a klub tagjai közül, jelenlegi létszámuk 22 fő, akik közül hatan most sem tudtak jelen lenni egészségi állapotuk miatt. Várják az új belépőket a klub tagjai sorába. Utalt arra is, hogy jubileumi, 25. évfordulós rendezvényük nem az előzetes terveik szerint sikerült.
Köszönetet mondott a polgármesternek a klub részére nyújtott anyagi támogatásért, valamint a Szénássy házaspárnak a tombolához adott ajándéktárgyakért. Programjaikról szólva elmondta, hogy igyekeznek megtartani minden jeles ünnepet, lehetőségeik függvényében kirándulnak, fürdőbe mennek. Köszöntőét egy szomorkás nóta szövegével fejezte be. A szavak után a táncé lett a főszerep. Egy már nem fiatal táncospár bemutatója is példázta, mennyire fiatalos marad azok mozgása, akik aktívan táncolnak. A táncospár a jelenlévőket is igyekezett bevonni egy közös táncba.
A profik táncosok után Vinkelman Tamásné Rózsika előadásában hallhattunk egy kedves verset, majd a klub tagjainak táncos produkciója következett, utánuk Sárközi Anti szólóénekes bemutatóját élvezhette a közönség. Bár előzetesen nem jelezték, a Sárhatvani Klub tagjai népdalcsokorral lepték meg a jelenlévőket. A sárhatvani asszonyok műsorát követően a polgármester és a társklubok képviselői virággal, ajándékkal fejezte ki jókívánságait a klubvezetőnek és rajta keresztül a teljes tagságnak. Közben szépen fogyott a tombola, csábító volt a rengeteg tombolatárggyal megrakott asztal látványa. A vacsoráig és a vacsorát követően is tánccal, beszélgetéssel telt az idő, egészen a nyolc órakor kezdődött tombolahúzásig. Közel egy órába telt, mire a rengeteg tombolatárgy gazdára talált. A tombolahúzást követően a távolabbról érkezettek a szíveslátást megköszönve asztalt bontottak, otthonukba tértek. 
- galsa -

Részletek   »

Őszölő
2019.10.07. 18:58
Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület a sárbogárdi Őszölő Családi kulturális-és sport napon
Még sokan nem ismernek minket, nem tudják, hogy van ez az egyesület itt Sárbogárdon, ami nonprofit szervezetként működik. Ez jó alkalom volt számunkra, hogy megmutassuk magunkat. Mind ötletekben, mind szervezésben részt vállaltunk a rendezvény létrejöttében. A rajzpályázat is ezt mutatja, amit az egyesület szervezett és bonyolított le.

A rendezvényen a környezetvédelemmel, azon belül a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kreatív foglalkozást szerveztünk kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek lelkesen készítettek például mini színes szelektív kukákat, rajzolhattak, ügyeskedhettek kedvükre. Meg kell említenünk, hogy kérésünkre eljött a Vertikál Zrt. ÖKO sátra, és elhozták az új kukás autójukat is bemutatni, amelynek a vezetőfülkéjébe a gyerekek be is ülhettek.
Sőt még a Tűzoltóság egyik autója is kijött a rendezvényre, és mindenki megtekinthette, milyen eszközöket is használnak, ha szükséges.
Mindegyikőjüknek nagy köszönet érte!
Egyesületi tagjaink és önkéntes segítőink lelkesen ott voltak mellettünk és segítettek. Tehát sikeresnek mondhatjuk bemutatkozásunkat. Nagy öröm ez nekünk és nagy köszönet érte! Mi a közösségért dolgozunk, a gyermekeink jövőjéért, városunk élhetőbbé tételéért tesszük, amit kell. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, támogatását, részvételét.
/ÉSKE/

Részletek   »

Osztálytalálkozó
2019.10.07. 18:49
50 éves osztálytalálkozó a Töbörzsöki iskolában
Szép számban megjelentek azok az egykori diákok, akik 1969-ben ballagtak el szeretett iskolájukból. Az akkori időkre jellemző magas osztálylétszámú volt az osztály, 43-an koptattuk az iskola padjait. Sajnos mára 8-an már nem lehetnek körünkben. Rájuk egy perces néma főhajtással emlékeztünk.

A megérkezéseket és a felismeréseket követően megkezdődhetett az osztályfőnöki óra, melyen természetesen jelen volt osztályfőnökünk, Hódos Imréné is.
Ki-ki röviden, vagy kissé hosszabban elmondta mi is történt vele utolsó találkozásunk óta. Mára már mindenki a nyugdíjas éveit tölti. Vannak közüttünk, olyanok, akik pihenéssel, kirándulásokkal, kertészkedéssel, horgászattal töltik idejüket. Természetesen nem kihagyva az unokákkal töltött időt, hiszen ilyenkorra belőlük is van szép számmal. 
Akad olyan egykori diáktársunk is, aki még igen aktív, nyugdíjas éveit is munkával tölti.
Sajnos az idő vasfoga bennünket sem kímélt. Sok mindent történt az 50 év alatt. Öröm és bánat egyaránt. Betegségek, a szeretett társ elvesztése, és bizony olyanok is vannak közöttünk, akik a gyermeküket veszítették el. Ettől függetlenül menni kell tovább, és kihasználni, tartalmassan eltölteni a még hátralévő éveket.
A beszélgetések során sok-sok régi iskolai emlékeket idéztünk fel. A fegyelmezésektől a dícséretekig sok minden eszünkbe jutott.
A visszaemlékezések után a Patkó csárda vendégszeretetét élvezhettük, majd feltöltődve a találkozások kapcsán búcsút vettünk egymástól. Remélve, hogy 5 év múlva is lesznek olyanok, akik megszervezik, hogy újra találkozhassunk.
Köszönet ezért az osztálytalálkozóért Állóné Horváth Irénkének, Heppné Kopácsi Irénkének és Simon Józsefnek.
Sárközi Ilona

Részletek   »

Osztálytalálkozó
2019.10.07. 18:47
65 éves osztálytalálkozóra szólt a meghívás szeptember 21-én. 1954-ben végzett diákok találkoztak a Miklósi focipályán. 63-an indultak, 32-en végeztek. A találkozóra, melyen részt vett osztályfőnökük Molnárné Ili néni is, aki 94 éves, 10-en jöttek el. A találkozót Fülöp István, Pista bácsi szervezte, Nagy László, Laci bácsi segítségével.
A találkozón részt vettek: Molnár Lászlóné Ili néni osztályfőnök, Fülöp István, Nagy László, Erős Istvánné Barabás Mária Plézer Ilona, Princzes Erzsébet, Szeip Erzsébet, Fekete Katalin, Bogisich Ferenc, Rehák Sándorné Mészáros Magdi, Herczeg László. Néhányan párjukat is elhozták.
Jó hangulatban zajlott a találkozó, örültek egymásnak a megjelentek. Nem volt nagy felhajtás, de azért volt eszem-iszom, főétel, pogácsa, sütemények. Bor is került az asztalokra. Pista bácsi köszöntötte az egybegyűlteket, ki-ki elmondta élettörténetét, visszaemlékeztek a régmúlt időkre. Persze arról is szó esett, hogy kinek mi a baja, milyen fájdalmakat hozott az öregkor.
Felidézték az akkori idők nehézségeit, a fegyelmezéseket, a kirándulásokat, mert arra is jutott energiája a tanároknak, diákoknak egyaránt. Megtanulták, hogyan kell tisztelni tanítóikat, szüleiket egyaránt. Az akkori nehézségek mára már elhalványultak, de jó érzéssel gondoltak vissza az együtt töltött évekre.
„Sila”

Részletek   »

Sárbogárdi Napok
2019.06.11. 19:33
Kellemes idő, jó programok
Összefoglaló a XXVIII. Sárbogárdi Napok eseményeiről
Az időjárás is tudta, mikorra kell kellemes, napsütésesre fordulni. A hétköznapok esős szomorkás időjárása után végre kellemes, napos idő köszöntött a XXVIII. Sárbogárdi Napok résztvevőire.

A rendezvénysorozat Láng György fafaragó kiállításának megnyitójával kezdődött csütörtök délután a művelődési központban, ahogy a szervező Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke Novák Kovács Zsolt fogalmazott, a mínusz 1-dik napon. Láng György sárbogárdi kötődésű, Töbörzsökön élt gyermekkorában a hatvanas évek második feléig. Az érettségi után Székesfehérvárra került, ott kezdett barátkozni a fafaragással Felesége is bogárdi, de itt még nem ismerték egymást. A fa mellett a marhacsontot és a szarut használja, mint alapanyagot. Műhelye a garázs, ahol a durva munkákat végzi, a finom munkákhoz többnyire a lakásuk konyhát veszi igénybe, de jó időben a garázsban csinál mindent. Falitábláin meséket jelenít meg faragott képi formában, rendkívül finom kidolgozottsággal. Szívesen készít használati tárgyakat (só-, fűszer tartók, ivó készségek, öngyújtó tartók, borotvatokok), csontberakásos faliképein bibliai jeleneteket ábrázol. Első famunkája egy szekér makettje volt, melyet kislányuk születésekor készített. A fafaragás mindig is megmaradt hobbinak, ebből megélni nem lehetne, hiszen sokan megcsodálják ugyan az alkotásokat, de anyagiakat nem akarnak áldozni értük.

Részletek   »

Föld napi szemétszüret
2019.05.09. 20:05
Az Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület a Föld napja alkalmából szemétszüretet szervezett április 13.-án, 9 órai kezdettel. Az egyesület már a tavalyi évben is több szemétszedő akciót szervezett, ám a legtöbben az áprilisi alkalmon vettek részt dacolva az esős és hűvös idővel.
A lelkes, 35 fős társaság, köztük kicsik és nagyok, a Művelődési Ház előtt gyülekezett. A szemétszüretelők között jelen volt dr. Sükösd Tamás polgármester és családja, Szilveszterné Nyuli Ilona képviselő, polgárőrök és több diák is.

Részletek   »

  Előre»   

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére