.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

Hírek - Kultúra
Könyvtári programok
2020.03.05. 19:12
Könyvtári programokról – február
Lázár Ervin öröksége
Dávid Ádám író, költő, szerkesztő, újságíró – Lázár Ervin nagy tisztelője mutatta be február 12-én a Madarász József Városi Könyvtárban megjelent szépszámú érdeklődőnek az író életútját és a Négyszögletű kerek című kiállítás anyagát, mely a könyvtárban több, mint egy hónapon át volt látható. Videó részleteken, szemelvényeken, saját élményein keresztül mutatta be Lázár Ervint és műveit, aki Alsó-Rácegrespusztán született és nőtt fel és aki, ha csak tehette, visszatért a „nagy szederfa” árnyékába.
Vámbéry nyomában
Novák Kovács Zsolt – ha csak teheti – utazik. Utazásai során távoli, sokak számára kevéssé ismert tájakat, országokat keres fel. Ezeknek az utazásoknak az élményeit, emlékeit készséggel osztja meg az érdeklődőkkel. Február 24-én tavaly nyári, Üzbegisztánban tett útjának emlékeit elevenítette fel a Madarász József Városi Könyvtárban.

Részletek   »

Farsang
2020.03.05. 19:08
Farsangoltak kicsik nagyok
Február hagyományosan a farsangi mulatságok hava. A vidám szórakozás segít oldani a lassan nyomasztóvá váló téli időszakot. Szinte valamennyi korosztály megrendezte a maga farsangi mulatságát. Ezúttal az óvodások és a nyugdíjasok mulatságába pillantunk bele.
Farsang a miklósi óvodában
A Katica csoport meghívására érkeztem az óvodába, hogy tanúja legyek, hogyan is töltik a farsangi délelőttök a majdnem legkisebbek, hiszen a bölcsisek is buliztak. A gyerekek ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket öltöttek magukra, természetesen az óvó nénik is követtéka példát, bár kissé visszafogottabban. A süteményben gazdag reggeli nassolás után közös tánccal, játékkal múlatták az időt. Közben – különösen a fiúk – igyekeztek belebújni a másik jelmezébe is. Hamar elszálltak a vidámsággal teli percek, az előre megbeszélt időpontban valamennyi csoport a tornaszobában foglalt helyet, ahol az óvónénik előadásában egy mesejátékot tekinthettek meg az apróságok, majd Gászler Dóri jóvoltából egy rögtönzött táncház részesei lehettek. Mire igazán belelendültek a táncba, már el is érkezett az ebédidő.

Részletek   »

Fafaragás
2020.03.05. 19:04
Faragott műremekek kiállítása
Február 14-én a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület fafaragónak kiállítás megnyitójára került sor a József Attila Művelődési Központ kamaratermében.
Az érdeklődők népes tábora a megnyitó bevezetéseként Viasz Zoltán furulyajátékával kísért dalcsokrot hallhatott Hargitai-Kiss Virág előadásában. A kiállítókat és műveiket Nemes Ferenc fafaragó népi iparművész mutatta be. A kiállított tárgyak között láthattuk Sáricz Gyuláné, Szentendrei Zsuzsanna, Berta József, Izsó László, Nemes Ferenc, Stirbu Viktor, Váraljai Péter és Viasz Zoltán faragott alkotásait, valamint a Faesztergályos Szenior Inasok Köre (FASZIK) tagjai: Köpf Jenő, Ordas Gábor, Heinrich Péter, dr. Gulyás Antal, Hegedűs István, Gajárszki Péter, Kovács György által készített esztergált alkotásokat.
Nemes Ferenc az ismertetőben bemutatta az egyes alkotók életútját, alkotói tevékenységét, kedvenc alapanyagaikat. Megtudtuk például, hogy Sáricz Gyuláné sütinyomókat készít előszeretettel, Izsó László a csont, a szaru elhivatott faragója, vagy éppen Stirbu Viktorról, hogy csodás faragványokat készít különleges alakú gyökerekből, de mestere az ikonok készítésének is. Nagy elismeréssel szólt Váraljai Péter és Viasz Zoltán alkotómunkájáról is.
- galsa -

Részletek   »

Könyvtári programok
2020.02.07. 19:16
 „Gyönyörűt láttam”
Tósoki Anikó fenti című előadói estjével ünnepelte január 20-án a magyar kultúra napját a Madarász József Városi Könyvtár és az érdeklődő igen nagyszámú közönség. Olyan számban jelentek meg érdeklődők az előadói estre, hogy a pót-pótszékek elhelyezése után is állóvendégek és a teremből kiszorultak váltak a közönség részévé.

Ha Tósoki Anikó gyönyörűt látott, mi – a közönség – egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg. A rendkívüli családias hangvételű esten versek hosszú során át pillanthattunk bele a sárbogárdi származású előadóművész pályájának alakulásába az óvodáskortól a hivatásos előadóművésszé válásig és azon is túl napjainkig. Anikó elmondta, hogy nincs egyetlen kedvenc költője, bár végső esetben József Attilát nevezné meg.
Meghatóan beszélt Szabó Magdával való megismerkedéséről. Az elhangzott verseket témakörök szerint válogatta, így hallhattuk az anya verseket, apa verseket, melyekkel egyúttal szüleinek mondott köszönetet, a nagymama emléke előtt tisztelgett az istenes versekkel. Mentálhigiénés szakemberként sokat foglalkozik sérült emberekkel, ehhez kapcsolódva történeteket osztott meg.
Az est végén szerelmes verseket hallhattunk. A lebilincselő előadást Fodor Ákos: Szerelem című haikujával zárta.
„ahogy a szél meglebbenti a függönyt
nem a függöny, nem a szél, a lebbenés.”

Részletek   »

A múlt tanúi
2020.01.09. 11:48
Új életre keltek a múlt tanúi
A Sárbogárdi Református Egyházközség gyülekezeti termében mutatta be Kovács Csongor lelkész a gyülekezet frissen restaurált nagybecsű protocollumait. Elhangzott, hogy a restaurálás mozgatórugója Kovácsné Pázmándi Ágnes lelkész asszony, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének munkatársa volt. A restaurálás anyagi hátterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. A pályázati támogatást Szabó István püspök közbenjárása révén sikerült elnyerni.
A restaurált két könyv, melyek a presbiteri jegyzőkönyvek mellett tanítók – köztük Tompa Mihály – feljegyzéseit, és egyéb, az egyházzal kapcsolatos információkat tartalmaznak, a gyülekezet előtörténetén túl a több mint kétszáz évvel ezelőtti Bogárd és Tinód életébe is segít betekinteni. (Az első könyvbejegyzései 1791-ben kezdődnek, a másodiké 1831-ben.) Megdöbbentő volt egymás mellett látni a restaurálás előtt készített fotókat a szinte menthetetlen állapotban lévő könyvekről és a két helyreállított dokumentumot. A tiszteletes úr élvezettel mesélt arról az élményről, ahogy látta újjászületni a dokumentumokat az OSZK restaurátorainak keze nyomán. Ahogy mondta, a megújult protocollumokra úgy tekintenek, mint egy csodás karácsonyi ajándékra.
A restaurált jegyzőkönyvek kapcsán Jákob Zoltán Somodi István bogárdi prédikátor élettörténetével ismertette meg a jelenlévőket, emellett számos érdekességet elevenített fel a könyvekbe bejegyzéseket tevő személyekről.
Zárásként a gondnok úr köszönetet mondott mindazoknak, akik valami módon elősegítették ezt az értékmentést.
-  galsa -

Részletek   »

Előadások
2020.01.09. 11:46
greCSÓKOLlár a Díszteremben
Hagyományos évzáró rendezvényükre invitálták a Madarász József Városi Könyvtár dolgozói az érdeklődőket a Díszterembe. Ahogy a könyvtár vezetője Nagy Zsuzsanna fogalmazott, ezzel kívánják megköszönni a könyvtárlátogatóknak, az év közben szervezett rendezvények látogatóinak az egész éves együttműködést.
Az est vendégei ezúttal Grecsó Krisztián költő, író, dalszerző és Kollár-Klemencz László énekes, dalszerző szövegíró és az utóbbi időben novellista voltak.
Az előadó páros zenés irodalmi estjének közönsége némi szerepcserének is szem- és fültanúja lehetett. Kollár-Klemencz László, aki főállásban a Kistehén zenekar énekese, legújabb novelláskötetéből felolvasott novellájával igazolta, hogy joggal kalandozott el a prózairodalom világába. A rendkívül népes olvasótáborral rendelkező Grecsó Krisztián zenészként és dalszerzőként mutatkozott be. A gazdag műfaji változatosságot felmutató előadás alatt szinte észre sem vettük az idő múlását. A magával ragadó előadás közben a közönség szinte együtt lélegzett az előadókkal. Sajnálatos, hogy egy ilyen színvonalas, ráadásul ingyenes előadás sem tudta megtölteni a Dísztermet helyi érdeklődőkkel.
- galsa - 

Részletek   »

  Előre»   

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem