.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. november 27-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan egész területe (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

----------------------

Törölve!

2020. november 27-én
várhatóan 8.30-15.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

 Szent I. u. 51-75., 64-80., Töbörzsöki Ált. Isk., Patkó Csárda, Abai út (Fehérvári út) 1-35., 2-48., Tűzér u. 29-45., 28-38., Honvéd u., Külterület Szennyvíz telep

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek - Közélet
Testületi ülés
2020.11.09. 20:05
Októberi testületi ülés
A sárbogárdi képviselő-testület 2020-as soros ülése 1 perces néma felállással kezdődött. Elhunyt Majláth László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese. Az ülésen a koronavírus miatt kialakult helyzetnek megfelelően a képviselők és az ülésen résztvevők maszkot viseltek. Az ülés a megszokott forgatókönyv szerint zajlott.
Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatta a megjelenteket a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Egyeztetések voltak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatokról, újabb hulladéktároló/szemétgyűjtő edények kihelyezéséről. Előtérbe került a Huszár temető bővítése, a közétkeztetésről is történt egyeztetés. Az idei Megye nap Etyeken volt, ahol kitüntetések átadására is sor került. Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet többek között Dr. Müller Cecília tisztifőorvos kapta. Egyeztetések voltak a felszíni csapadékvíz elvezetéssel, az Árpád lakótelep jobbító szándékú „csapatával” az esetleges pályázattal kapcsolatban, az M8-as tervezőivel a 63-as négysávósításáról. Ebben a témában konstruktív beszélgetést folytattak. – mondat a polgármester.
Elfogadták a képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. 

Részletek   »

Kitüntetések
2020.10.05. 20:51
A 2020. évi Megyenapon többek között Pajor László a mentős és közösségi sport tevékenységéért; Weisz Gábor a gazdasági élet, gazdaságfejlesztés terén kifejtett tevékenységéért; Horváth Tibor a sport és az egészséges életmódra nevelés terén kifejtett tevékenységéért vehetett át díjat. Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Részletek   »

Szeptemberi testületi döntések
2020.10.05. 20:48
Sárbogárd Város Képviselő-testülete szeptember 11.-én tartotta soros ülését. Megválasztásra került a Pénzügyi Bizottság külső bizottsági tagja Mezei Csaba személyében. Az eskütétel után a képviselők sorra vették a napirendi pontokat.
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy informatikai eszközök átadására került sor a szociális dolgozóknak. Államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan kitüntetéseket adományoztak, Sáfrány Józsefné szépkorút köszöntötték, fotó pályázati kiállítás nyílt a művelődési házban, a 100 éves Schönborn Józsefnét köszöntötték, a Nagyhörcsököt érintő lehetséges fejlesztésekről volt egyeztetés.
Sajnos kevés a közmunkás, ezért fontos a városüzemeltetési feladatok megfelelő koordinálása, kollégiumi elhelyezésekről született döntés, a Rendelőintézetben halláscentrum nyílt.

Részletek   »

Ünneplés
2020.09.04. 13:56
Szeptember elsején 30 éves lett a Főtéri Cukrászda. A Szilágyi család fáradhatatlanul dolgozik nap, mint nap az édesszájú sárbogárdi lakosok kiszolgálásáért.
Töretlenül fordulhatunk hozzájuk bármely születésnap, rendezvény vagy egy vasárnapi ebéd utáni desszert kedvéért. Minden alkalommal elénk varázsolják kívánságainkat. Az ünnepségre érkezőket szemkápráztató, könnyed tortával várták.
Kívánunk erőt és egészséget a következő 30 évre is a Főtéri Cukrászda egész csapatának és köszönjük munkájukat kisvárosunk nevében.
 
AKF

Részletek   »

Köszöntés
2020.09.04. 13:54
Schönborn Józsefné Bánfalvi Mária nénit köszöntötték szeptember 1-jén a Sárbogárdi Református Egyházközség Idősek Otthonában 100. születésnapja alkalmából.
A biztonságot szem előtt tartva, rendhagyó módon, de nagy szeretettel gyűltek össze a köszöntők. Mária néni aktív közösségi ember, kinek lénye az üzeni, hogy az időskor is értékes és tartalmas. Isten éltesse erőben, egészségben!

Részletek   »

Munkájuk elismeréseként
2020.09.04. 13:52
Az iskolások után ezúttal Sárbogárd környékének szociális dolgozói is kaptak táblagépet.  
50 darab került kiosztásra, elismerésül és köszönetképpen az eddig - nem csupán a koronavírus járvány első hulláma alatt - végzett pótolhatatlan munkájukért. Sokszor a hírekből kimaradó, azonban nagyon-nagyon értékes és becsülendő hivatás képviselői ők az állam mindennapi feladatellátása során. Hálás köszönet a munkájáért!

Részletek   »

  Előre»   

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Adventi Hírnök

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

MH

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem