.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

Hírek - Közélet
Ünneplés
2020.09.04. 13:56
Szeptember elsején 30 éves lett a Főtéri Cukrászda. A Szilágyi család fáradhatatlanul dolgozik nap, mint nap az édesszájú sárbogárdi lakosok kiszolgálásáért.
Töretlenül fordulhatunk hozzájuk bármely születésnap, rendezvény vagy egy vasárnapi ebéd utáni desszert kedvéért. Minden alkalommal elénk varázsolják kívánságainkat. Az ünnepségre érkezőket szemkápráztató, könnyed tortával várták.
Kívánunk erőt és egészséget a következő 30 évre is a Főtéri Cukrászda egész csapatának és köszönjük munkájukat kisvárosunk nevében.
 
AKF

Részletek   »

Köszöntés
2020.09.04. 13:54
Schönborn Józsefné Bánfalvi Mária nénit köszöntötték szeptember 1-jén a Sárbogárdi Református Egyházközség Idősek Otthonában 100. születésnapja alkalmából.
A biztonságot szem előtt tartva, rendhagyó módon, de nagy szeretettel gyűltek össze a köszöntők. Mária néni aktív közösségi ember, kinek lénye az üzeni, hogy az időskor is értékes és tartalmas. Isten éltesse erőben, egészségben!

Részletek   »

Munkájuk elismeréseként
2020.09.04. 13:52
Az iskolások után ezúttal Sárbogárd környékének szociális dolgozói is kaptak táblagépet.  
50 darab került kiosztásra, elismerésül és köszönetképpen az eddig - nem csupán a koronavírus járvány első hulláma alatt - végzett pótolhatatlan munkájukért. Sokszor a hírekből kimaradó, azonban nagyon-nagyon értékes és becsülendő hivatás képviselői ők az állam mindennapi feladatellátása során. Hálás köszönet a munkájáért!

Részletek   »

Kitüntetések
2020.09.04. 13:50
Az államalapítás napját megelőző, ünnepi rendezvényen arany diploma, valamint kitüntetések átadására is sor került.
Sárbogárd Város Díszpolgára dr. Nemes Mária doktornő.
Sárbogárd Város Szolgálatáért Fehér Mihályné, Sárbogárd Város Gazdasági fejlődéséért Nagy Dezső, Sárbogárd Város Sportjáért Rehák Sándor Tibor és Takács Lajos, Sárbogárd Város Oktatásáért Kovács Zoltánné vehetett át kitüntetést. Sárbogárd Város Talentum díját Szauer Tibor kapta.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, sokat köszönhet nekik a város és a közösség.

Részletek   »

Augusztusi testületi
2020.09.04. 13:46
Augusztusi testületi döntések
Pár hónapos szünet után újra összeült a képviselő-testület, és igyekeztek minél zökkenőmentesebben megtárgyalni az előttük lévő napirendi pontokat. Elsőként egyperces néma felállással emlékeztek a jelenlévők az időközben elhunyt Zámbó Jánosra, Berki Istvánra és Hérincs Józsefre.
A Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről terjesztett beszámolót a testület elé, mely megtalálható Sárbogárd város honlapján, és amelyet egyhangúan el is fogadtak a képviselők. Fodor Zoltán tűzoltó őrnagy, parancsnok helyettes néhány mondatban vázolta az elmúlt esztendőt. 2019-ben 582 riasztásuk volt, ez az idei évben folyamatosan emelkedik, hiszen már augusztus elején 317-nél tartanak. A normál működésük feltételei biztosítottak, folyamatos felvétel ugyan van, de a létszámuk rendben. A vírus helyzet miatt bemutatókat nem tarthatnak, közönségi szolgálatra viszont fogadják a diákokat. Az elmúlt években a feladataikat a szakmai elvárásoknak megfelelően végezték. A megfelelő szakmai színvonal megtartásához, fejlesztésekhez elengedhetetlen a működési területük önkormányzatainak, közintézményeiknek, társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítsége, melyet ezúton is köszönnek.

Részletek   »

Útépítések
2020.06.08. 21:00
Térségünkben zajló útfelújítások
Több összekötő és belterületi útszakasz felújítása zajlik jelenleg térségünkben. A felújítások révén biztonságosabbá válik a közlekedés, időben közelebb kerülnek egyes települések. Az alábbi összefoglalóban ezekről adunk egy rövid összefoglalót.
Mezőfalvától Sárbogárdig
A 6219-es jelű Dunaújváros – Sárbogárd közötti összekötő úton a felújítás zárószakasza folyik a mezőfalvi körforgalomtól a 63. sz főútig tartó szakaszon. A felújítás keretében Mezőfalva határában forgalomlassítót, a nagykarácsonyi leágazónál a biztonságosabb kanyarodás érdekében kanyarodó sávot alakítanak ki. Az út vonalvezetését megváltoztatva Szarvaspusztánál a kettős kanyar mindkét ívét jelentősen tompították. Rendbe teszik a vízelvezető árkokat és átereszeket, új kötő és kopóréteggel látják el az úttestet. A megújuló útpadkát számos kanyarnál megerősítik. A használaton kívüli autóbusz megállókat megszüntetik, a megmaradókat felújítják.


Részletek   »

  Előre»   

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem