.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Hírek - Közélet
Útépítések
2020.06.08. 21:00
Térségünkben zajló útfelújítások
Több összekötő és belterületi útszakasz felújítása zajlik jelenleg térségünkben. A felújítások révén biztonságosabbá válik a közlekedés, időben közelebb kerülnek egyes települések. Az alábbi összefoglalóban ezekről adunk egy rövid összefoglalót.
Mezőfalvától Sárbogárdig
A 6219-es jelű Dunaújváros – Sárbogárd közötti összekötő úton a felújítás zárószakasza folyik a mezőfalvi körforgalomtól a 63. sz főútig tartó szakaszon. A felújítás keretében Mezőfalva határában forgalomlassítót, a nagykarácsonyi leágazónál a biztonságosabb kanyarodás érdekében kanyarodó sávot alakítanak ki. Az út vonalvezetését megváltoztatva Szarvaspusztánál a kettős kanyar mindkét ívét jelentősen tompították. Rendbe teszik a vízelvezető árkokat és átereszeket, új kötő és kopóréteggel látják el az úttestet. A megújuló útpadkát számos kanyarnál megerősítik. A használaton kívüli autóbusz megállókat megszüntetik, a megmaradókat felújítják.


Részletek   »

Segítés
2020.05.11. 08:51
Kétszer ad, ki gyorsan ad
A mentősök az egyik kulcsszereplői a jelenlegi járványhelyzetnek. Azért, hogy a pihenőidejüket családjuktól kényszerűen távol töltő sárbogárdi mentősök kulturált körülmények között pihenhessenek a város vezetése a bogárdi focipályán, az öltözőben rendezett be pihenőt.
Ezen kívül, további pihenő kialakítása érdekében dr. Sükösd Tamás polgármester kéréssel fordult a sárbogárdi Alfahome+ Gyorsházépítő Kft. és a Jüllich Technology Innovációs Kft. vezetéséhez, akiknél a kérés szinte azonnal meghallgatásra talált, s két nap alatt megépítettek egy kétszemélyes pihenőkonténert, melyet április 9-én a mentőállomás területén fel is telepítettek. A konténer kialakításában közreműködött az Alba Ablak Solar Kft. is, ők a nyílászárókat készítették. A hűtő-fűtő klímával felszerelt, berendezett gyorsház komfortjának fokozásához a gyártók mikrót, az OROVA 2000 Bt. kávéfőzőt és 2 db lábtörlőt biztosított.
A két személy kényelmes pihenését lehetővé tevő, 15 m2 alapterületű konténert a Szegletkő Kft. által biztosított szállítójárművel juttatták el a telepítés helyszínére. A szállítás biztosításában a rendőrség működött közre. Alig került helyére a konténer, az Invitel szerelői máris nekiláttak a kommunikációs hálózat kiépítésének.

Részletek   »

Faültetés
2020.05.11. 08:49
Környezetvédők faültetése
Az Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesületet sokan egy szemétszedő csapatként skatulyázták be, holott számos más területen is tenni kívánunk környezetünk megóvásáért, élhetőbbé tételéért.
Egyesületünk tervei között szerepel többek között Sárbogárd fásítása, zöldebbé, élhetőbbé tétele. Ennek keretein belül április 17-én elültettük első városi fánkat – egy platánt, ami a hosszú életet, az erőt szimbolizálja megjelenésében, s nem utolsó sorban egyike őshonos fáinknak – az önkormányzattal együttműködve az Ady lakótelepen. A csemetének a helyet Békési Józseffel, a műszaki osztály munkatársával együtt néztük ki. A fát Vollár Zsolt felajánlásának köszönhetjük.
Nagyon szépen köszönjük mindkettejük szíves közreműködését!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik – akár egyesületi tagként, vagy csak segítőként –  szabadidejükből szívesen áldoznának környezetünk szebbé, élhetőbbé tételéért.
ÉSKE

Részletek   »

Segítség
2020.04.01. 18:01
Együtt gyógyulni könnyebb!
„Hisszük, valljuk azt, hogy mindig, minden körülmény között van olyan momentum, amely közös erővel jobbá tehető.” – írta Kis Brigitta, az Együtt Gyógyulni Könnyebb Alapítvány elnöke weboldaluk köszöntőjében.

Amikor alaposabban tájékozódtam az alapítvány tevékenységéről, programjaik és jövőbeni terveik köréről, azonnal tudtam: a mi iskolánk, a töbörzsöki Szent István Általános Iskola tanulói biztosan lelkesen és örömmel támogatják majd elképzelésemet. Alaptevékenységük a gyermekek szakmai fejlesztése, professzionális továbbképzések szervezése, lebonyolítása és azok kommunikálása, a rászorulók támogatása, kupak- és játékszerek gyűjtése beteg gyerekek számára. Forrásaikat ezek finanszírozására fordítják. 

Részletek   »

Átadások
2020.04.01. 17:55
Tankerületi átadók
Március 11-én a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szervezésében felújítás utáni átadóra, illetve folyamatban lévő iskolaépítés bemutatójára került sor. Előbbi helyszíne a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka volt, utóbbinak Sárkeresztúron lehettünk részesei.
Megújult a Steitz Ádám tornacsarnok
Sokak által nagyon várt felújítást követően került sor a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokának átadására. Az átadón jelen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő, Kálmán Ferencné a Tankerületi Központ gazdasági igazgatóhelyettese, Horváthné Paulik Réka üzemeltetési és beszerzési osztályvezető, Nagy László a kivitelező Szegletkő Generál Kft képviseletében Fülöpné Nemes Ildikó igazgató és az iskola, valamint a sajtó képviselői.

Részletek   »

Testületi ülés
2020.04.01. 17:51
A márciusi testületi ülésről jelentjük
Március 13-án 11 fővel veselkedett neki Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28 napirendi ponttal meghirdetett testületi ülésnek. A két ülés közötti történésekről szóló polgármesteri tájékoztatóban számos eseményről értesültek a testületi tagok. A nagyközönséget talán leginkább érinti, hogy valamennyi érdekelt fél bevonásával egyeztetés volt a sárbogárdi MÁV állomás környezetének rendezése tárgyában, valamint, hogy ugyancsak egyeztetésre került sor a közétkeztetési szolgáltató és a tanintézmények vezetői, diákönkormányzatok képviselői és a polgármester részvételével a felmerült problémák tisztázására.
A testület egyhangú döntéssel fogadta el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A DÉSZOLG Kft. szerződésmódosítási javaslattal kereste meg az önkormányzatot, mivel 2012. óta változatlan áron végzik a városüzemeltetési feladatokat. Kezdeményezték a vállalkozási díj 30%-kal történő megemelését azzal, hogy 2021.12.31-ig újabb díjemelést nem kezdeményeznek. A testüet egyetértett a benyújtott módosítási javaslattal, a szolgáltatási díj mértékét 2020. április 1-től 30%-kal emelik.
Döntöttek a Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárairól. Elfogadták a szolgáltató beszámolóját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységéről. A beterjesztett anyag kapcsán Szilveszterné Nyuli Ilona furcsálta, hogy Pusztaegresen az érintett időszakban mindössze 3 szippantás volt. Hová teszik az ottaniak a szennyvizet? 

Részletek   »

  Előre»   

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem