.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Modern magyar ex librisek képes albuma
2016.02.29. 22:14

Február 24-én az Országos Széchényi Könyvtárban került sor Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra Modern magyar ex librisek című könyvének bemutatójára, valamint a témához kapcsolódó kamaratárlat megnyitójára.
A sárbogárdi származású szerző 2008 óta az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának tudományos kutatója. Fő kutatási területe a 20-21. századi ex librisek világa. A témából doktorált 2014-ben az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén.
A bemutatót dr. Boka László, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a bemutatásra kerülő könyv a nagyközönség számára készült, hiánypótló kiadvány, mely az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös kiadásában jelent meg.
Az albumot Ürmös Péter művésztanár mutatta be a leendő olvasóknak. Bár az olvasás szerepe ebben az esetben kissé háttérbe szorul, hiszen a 352 oldal terjedelmű könyv tizennégy fejezetbe rendezve 1054 ex libris ábráján keresztül mutatja be a korabeli szerepüktől mára kissé eltávolodott könyvjelölőket.
A könyv bevezetője betekintést enged az ex libris történetébe, utal az 1960-as években különösen gyakran megrendezett ex libris kiállításokra, megismerteti az olvasót a legismertebb ex libris készítéssel foglalkozó grafikusművészekkel. Az albumot Ürmös Péter képes „okos könyvként” jó szívvel ajánlotta mindenkinek, aki érdeklődik a magyar és egyetemes kultúrtörténet iránt. A kiállítás kapcsán elmondta, hogy annak anyagát is a könyv szerzője állította össze.
A szerző köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a könyv elkészültéhez. A könyv születéséről elmondta, hogy a Plakát- és Kisnyomtatványtár mintegy 34 000 db-os jelzet nélküli ex libris anyaga képezte kutatása tárgyát, ennek a hatalmas anyagnak a feltárása, feldolgozása vezetett a könyv anyagának összeállításához. Az album, a benne fellelhető 1054 ex libris révén több mint 200 grafikus ábrázolásvilágába, alkotói stílusába nyújt betekintést, akik közül többen ma is alkotó kortárs művészek.
A kötettel a szerző egy képes kultúrtörténeti olvasókönyvet kíván az olvasók kezébe adni.
A könyvről és a szerzőről bővebben a Sárréti Híd március 3-án megjelenő számában olvashatnak az érdeklődők.
- galsa -
 
 
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem