Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Modern magyar ex librisek képes albuma
2016.02.29. 22:14

Február 24-én az Országos Széchényi Könyvtárban került sor Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra Modern magyar ex librisek című könyvének bemutatójára, valamint a témához kapcsolódó kamaratárlat megnyitójára.
A sárbogárdi származású szerző 2008 óta az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának tudományos kutatója. Fő kutatási területe a 20-21. századi ex librisek világa. A témából doktorált 2014-ben az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén.
A bemutatót dr. Boka László, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a bemutatásra kerülő könyv a nagyközönség számára készült, hiánypótló kiadvány, mely az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös kiadásában jelent meg.
Az albumot Ürmös Péter művésztanár mutatta be a leendő olvasóknak. Bár az olvasás szerepe ebben az esetben kissé háttérbe szorul, hiszen a 352 oldal terjedelmű könyv tizennégy fejezetbe rendezve 1054 ex libris ábráján keresztül mutatja be a korabeli szerepüktől mára kissé eltávolodott könyvjelölőket.
A könyv bevezetője betekintést enged az ex libris történetébe, utal az 1960-as években különösen gyakran megrendezett ex libris kiállításokra, megismerteti az olvasót a legismertebb ex libris készítéssel foglalkozó grafikusművészekkel. Az albumot Ürmös Péter képes „okos könyvként” jó szívvel ajánlotta mindenkinek, aki érdeklődik a magyar és egyetemes kultúrtörténet iránt. A kiállítás kapcsán elmondta, hogy annak anyagát is a könyv szerzője állította össze.
A szerző köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a könyv elkészültéhez. A könyv születéséről elmondta, hogy a Plakát- és Kisnyomtatványtár mintegy 34 000 db-os jelzet nélküli ex libris anyaga képezte kutatása tárgyát, ennek a hatalmas anyagnak a feltárása, feldolgozása vezetett a könyv anyagának összeállításához. Az album, a benne fellelhető 1054 ex libris révén több mint 200 grafikus ábrázolásvilágába, alkotói stílusába nyújt betekintést, akik közül többen ma is alkotó kortárs művészek.
A kötettel a szerző egy képes kultúrtörténeti olvasókönyvet kíván az olvasók kezébe adni.
A könyvről és a szerzőről bővebben a Sárréti Híd március 3-án megjelenő számában olvashatnak az érdeklődők.
- galsa -
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)