.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 25-én
várhatóan 13.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
HM 51. Objektum

_____
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Modern magyar ex librisek képes albuma
2016.02.29. 22:14

Február 24-én az Országos Széchényi Könyvtárban került sor Vasné Tóth Kornélia: Ex libris és képkultúra Modern magyar ex librisek című könyvének bemutatójára, valamint a témához kapcsolódó kamaratárlat megnyitójára.
A sárbogárdi származású szerző 2008 óta az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának tudományos kutatója. Fő kutatási területe a 20-21. századi ex librisek világa. A témából doktorált 2014-ben az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén.
A bemutatót dr. Boka László, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a bemutatásra kerülő könyv a nagyközönség számára készült, hiánypótló kiadvány, mely az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös kiadásában jelent meg.
Az albumot Ürmös Péter művésztanár mutatta be a leendő olvasóknak. Bár az olvasás szerepe ebben az esetben kissé háttérbe szorul, hiszen a 352 oldal terjedelmű könyv tizennégy fejezetbe rendezve 1054 ex libris ábráján keresztül mutatja be a korabeli szerepüktől mára kissé eltávolodott könyvjelölőket.
A könyv bevezetője betekintést enged az ex libris történetébe, utal az 1960-as években különösen gyakran megrendezett ex libris kiállításokra, megismerteti az olvasót a legismertebb ex libris készítéssel foglalkozó grafikusművészekkel. Az albumot Ürmös Péter képes „okos könyvként” jó szívvel ajánlotta mindenkinek, aki érdeklődik a magyar és egyetemes kultúrtörténet iránt. A kiállítás kapcsán elmondta, hogy annak anyagát is a könyv szerzője állította össze.
A szerző köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a könyv elkészültéhez. A könyv születéséről elmondta, hogy a Plakát- és Kisnyomtatványtár mintegy 34 000 db-os jelzet nélküli ex libris anyaga képezte kutatása tárgyát, ennek a hatalmas anyagnak a feltárása, feldolgozása vezetett a könyv anyagának összeállításához. Az album, a benne fellelhető 1054 ex libris révén több mint 200 grafikus ábrázolásvilágába, alkotói stílusába nyújt betekintést, akik közül többen ma is alkotó kortárs művészek.
A kötettel a szerző egy képes kultúrtörténeti olvasókönyvet kíván az olvasók kezébe adni.
A könyvről és a szerzőről bővebben a Sárréti Híd március 3-án megjelenő számában olvashatnak az érdeklődők.
- galsa -
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)