.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. június 8-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24. 

------------------

2020. június 9-én
várhatóan 8 - 17 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24., Abai út 2-48., 1-35.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre meghirdetett ingatlanokról (2008. június)
Pályázati felhívás


Sárbogárd Város Önkormányzata versenytárgyalás útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanait:

1. Sárbogárd, Ady E. u. 162. fsz. 2. szám alatti - társasház földszintjén található  - összesen 162 m2 nagyságú, több helyiségből álló, szociális blokkal ellátott volt irodáját.
Az ingatlan frekventált helyen, a város központjában helyezkedik el, szomszédos a Kereskedelmi Bank egységével.
Közvetlen környezetében szolgáltató, kereskedelmi egységek, a központi autóbusz állomás található.
 
A Szabályozási Terv az ingatlant a Vt/K-Int építési övezetbe sorolja, ami településközponti vegyes, kialakult intézményterületet jelent.
A kikiáltási ár bruttó 17.900.000 Ft (ÁFÁ-val együtt értendő)

2. Sárbogárd, József Attila u. 15/B. szám alatti „HEMO”-ként ismert volt Művelődési Ház épülete, 509/5 hrsz-on. Az ingatlan az Ln/k építési övezetbe sorolt, ami kialakult nagyvárosi lakóterület.
A telek területe: 2966 m2. Az épület földszint + 2 emeletes. Alapterülete: 696 m2
 
Kikiáltási ár: bruttó: 100.861.900 Ft (ÁFÁ-val együtt értendő)

3. Sárbogárd, Árpád u. 819/1 hrsz-ú, három épületből álló ingatlan alapterülete 1063 m2. A telek 3200 m2 területű.
Az ingatlan a VK/HM jelű építési övezetbe sorolt, ami Központi vegyes terület, Honvédségi terület volt.
Kikiáltási ár: bruttó: 65.557.200 Ft (ÁFÁ-val együtt értendő)

4. Sárbogárd – Kislókon található kultúrház imaházként használt 0454/7 hrsz-ú 119,80 m2 alapterületű ingatlan, ami az Lf/K jelű építési övezetbe sorolt, falusias lakóterület, kialakult oldalhatáron álló beépítéssel.
Kikiáltási ár: bruttó: 2.700.000 Ft. (ÁFÁ-val együtt értendő)


Versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

A fizetendő kikiáltási ár 3 %-nak megfelelő pályázati biztosíték befizetése Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalánál, vagy átutalással a  - 11500092-11100001 Városi Önkormányzat KT. pénzforgalmi bankszámla Sárbogárd nevére - 2008. június 26-án 8.00 órától 10.00 óráig, melynek megtörténtét a helyszínen igazolni kell.

A pályázati ajánlat benyújtása, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, jogi személy esetében adószámát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja.

A pályázónak 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

Amennyiben a pályázó helyett a versenytárgyaláson annak képviselője vesz részt, úgy csatolni kell a közjegyzővel ellenjegyzett megbízási okiratot.

A pályázati ajánlatokat 2008. június 26-án 8.00 órától 10.00 óráig kell leadni a Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában.

A pályázati biztosítékot a vesztes pályázónak visszafizetjük, az átutalással teljesítőnek a versenytárgyalás napján visszautaljuk, nyertes pályázónál a vételi díjba beszámítjuk.

Amennyiben a pályázat nyertese az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát visszavonja, úgy a biztosítékként befizetett összeg a pályázat kiíróját illeti meg.

A versenytárgyaláson a licitlépcső: 1000 Ft. Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok előzetes időpont egyeztetés szerint megtekinthetők.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon a 25/520-260-as számon Fehér Mihálynénál lehet.

Konzultációs időpont: 2008. június 24-én 8.00 órától – 10.00 óráig

Konzultáció helye:    Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
                                   I. emelet 6. sz. iroda

Versenytárgyalás ideje: 2008. június 26-án 10.30 órakor kezdődik és a pályázati felhívásban szereplő sorrendben történik.
 
Versenytárgyalás helye: Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Díszterme
Sárbogárd, Hősök tere 2.Sárbogárd, 2008. június 4.

Juhász János
polgármester
Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató
FEJÉRVÍZ ZRT.
 
 

Pályázat (06.30)

Fejér FMRF hírlevél

Számlanyitás - MÁK
 

Állampapír vásárlás - MÁK

Hirdetmény (06.10)

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság


MONTÁZS projekt

Rendőrségi tájékoztató

Könyvpályázat (06.05.)
Könyvtárfrissítés féláron | Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2020 ...

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem