.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. augusztus 23-án
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan : Arany János utca,
József Attila utca 36-70., 59-75.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2007. november 29. együttes ülés Hantos és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületeivel
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
 M e g h í v ó
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. november 29-én (csütörtökön) 15.00 órakor
együttes ülést tart
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületével és
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületével
melyre meghívom
 
Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme
                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
 
N a p i r e n d :
 
1.            Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának elfogadása.
            Előadó:            polgármester
 
2.            Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása.
            Előadó:            polgármester
 
3.         Az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és Szakmai Programjának véleményezése.
            Előadó:            polgármester
 
4.         A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és Szakmai Programjának véleményezése.
            Előadó.            polgármester
 
 
Sárbogárd, 2007. november 22.
 
                                                                             Juhász János                     
                                                                             polgármester
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Felhívás

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

Felhívás 09.05.

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)