.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2006. december 15.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2006. december 15-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
   7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d:
 1.) Tájékoztató a Rendelőintézet működtetéséről.
  Előadó:  polgármester

2.) A víz-, és csatornadíjak megállapítása
  Előadó:  jegyző

3.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 2006. évre.
 Előadó:  jegyző

4.) Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása a közszolgáltatási díj megállapítása 2006. évre vonatkozóan.
 Előadó:  jegyző

5.) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002.(II.1.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó:  jegyző

6.) A távhőszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása, a közszolgáltatási díj megállapítása.
 Előadó:  jegyző
 
7.) A Teljesítménykövetelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatalnál.
  Előadó:  jegyző

8.) A teljesítménykövetelmények meghatározása a Hivatásos Önkormányzati  Tűzoltóságnál.
  Előadó:  polgármester

9.) Városüzemeltetési szerződés módosítása
  Előadó:  polgármester

10.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
  Előadó:  polgármester

11. Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
  Előadó:  jegyző

12.) Csók István utcai lakosok igénye beépített területek megvásárlására
  Előadó:  polgármester
 
 13.) Mészöly Géza Általános Iskola SZMSZ módosítása
  Előadó:  jegyző

14.) Madarász József Városi Könyvtár 2007. évi térítési díjainak jóváhagyása
 Előadó:  jegyző

15.) Könyvtári szakfelügyeleti jelentés tapasztalatai
 Előadó:  polgármester

16.) Beszámoló a külső városrészeken egyesületek által működtetett klubok tevékenységéről.
 Előadó:  polgármester

17.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadók:  a végrehajtásért felelősök

18.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

19.) Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés:

 1.) Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés által adományozható kitüntetésekre
  Előadó:  polgármester

 2.) Első lakáshoz jutók támogatása
  Előadó:  ESZB elnök

 3.) Fellebbezések
  Előadó:  ESZB elnök

 4.) Bejelentések

 

Sárbogárd, 2006. december 6.

 


        Juhász János
        polgármester

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem