Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2010. június 8.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. június 8-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.                 Közművelődési megállapodás a József Attila Művelődési Központ üzemeltetésére.

      Előadó:            polgármester

 

2.                  Módosított óvodai nevelési programok elfogadása.

Előadó:            jegyző

                        1. sz. melléklet,     2. sz. melléklet
 
           3.         Nevelési – oktatási intézmények

Előadó:            jegyző

 

            4.        Tájékoztató a szociális gondoskodás körében

                       végzett 2009. évi munkáról.

Előadó:            Hatósági osztályvezető

                        ESZI intézményvezető

 

            5.        Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről.

Előadó:            családsegítő vezető

 

6.                  A 01158/64 hrsz-ú temető tulajdoni kérdése.

Előadó:            polgármester

 

7.                 Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítása.

Előadó:            jegyző

 

8.                 Szállító jármű vásárlása.

Előadó:            polgármester

 

9.                 Cece Nagyközség településszerkezeti eszközeinek előzetes véleményezése.

Előadó:            polgármester

 

10.              Helyi menetrend szerinti közlekedés biztosítása.

Előadó:            polgármester

 

 

11.            Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:            jegyző 

 

12.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8

 

13.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

14.       Bejelentések, interpellációk

            14/1

 

 

 Zárt ülés:

 

            1.        Az „Év Köztisztviselője” kitüntetés 2010.

                       évi adományozása.

                        Előadó:            ÜJB. elnöke

           

            2.         Lakásbérletről döntés.

                        Előadó:            polgármester

 

3.         Első lakáshoz jutók támogatása.

                        Előadó:            ESZB. elnök

           

4.           Ápolási díj elutasítás fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB. elnök

 

5.           Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2010. május 28.

 

                                           Juhász János 

                                           polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
SZABÁLYOZÁSA
A tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.Toborzási tájékoztató
Nagyításhoz kérjük kattintson a képekre!

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)