.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

Pályázati felhívás hatósági ügyintézői munkakörre10

Pályázati felhívás

 

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) pályázatot hirdet hatósági ügyintézői munkakör helyettesítéssel történő betöltésére az ügyintéző fizetés nélküli szabadságának idejére, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

Ellátandó feladatok:

 

l       Meghatározott államigazgatási hatósági feladatok intézése (hadigondozási ügyek, szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység működésének engedélyezése, a jogszabályszerű működés ellenőrzése, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /utazási támogatás/ kérelmek intézése, birtokvédelmi és telepengedélyezési ügyek, stb.)

 

Munkakör betöltésének feltételei:

 

l        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

l        Összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés

l        A 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól 1. számú melléklete I/1. pontja alapján

I. besorolási osztályban:

-        jogász szakképzettség vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy

-       egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés

l        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

l        Közigazgatási versenyvizsga megléte vagy annak letétele alóli mentesülés a Ktv. és a 126/2009. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

l        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése előtt

l        Részvétel előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton

l       Elvárt kompetenciák: - megbízhatóság, pontosság, problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség,

- jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

Illetmény és egyéb juttatások:

 

l        Illetmény: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, valamint Sárbogárd Város Jegyzőjének 1/2010. számú szabályzata alapján

l        Juttatás: A Ktv. 49/F. §-ában és Sárbogárd Város Jegyzőjének 1/2010. számú Közszolgálati Szabályzatában meghatározottak szerinti cafetéria-juttatás.

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:

l        Pályázat benyújtása Sárbogárd Város Jegyzőjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör megnevezését.

l        Részletes szakmai önéletrajz

l        Főiskolai/egyetemi diploma másolata

l        Versenyvizsgáról szóló tanúsítvány, vagy a mentesülés igazolása

l        Három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, melyben a büntetlen előélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

l        Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget és nyelvismeretet igazoló okiratok másolata

l        Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

l        Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

l       Postai úton: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. címre

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 04-e.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 10-e.

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

  

Sárbogárd, 2010. május 04.

 

                                                                                                             Dr. Krupa Rozália

jegyző

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem