.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Óvoda beiratkozás
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. április 22-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Szabadság utca, Arany János utca, Béke utca, Park utca, Csaba utca, Homok sor 1-11. Gesztenye sor 2-4., 3-9. Széchenyi utca 1-39., 2-56.  Vörösmarty utca 12-38., 17-35. Vasút utca 1-25., 2-24., Takarmánybolt, Szárító Köztársaság utca 167-225., 204-270 Posta, Általános Iskola, Templom, Tom Market, Nemzeti Dohánybolt, Miklósi ABC, Miklósi Gazdabolt, KITE Zrt., Magyarmet Kft., Szalagro Kft., Valkon 2007 Kft.,  Csep-Csep Benzinkút, Gabona malom  Külterület Sertéstelep, Telefon torony

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Pályázati felhívás ép hatósági ügyintéző munkakörre

Pályázati felhívás

 

Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) a „Közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építési hatósági ügyintézői munkakör betöltésére határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

Ellátandó feladatok:

 

   Sárbogárd közigazgatási területén belül a kijelölt körzetekben teljes körű jegyzői hatáskörbe utalt építési hatósági feladatok ellátása, valamint Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezőszilas és Vajta településeken építési hatósági feladatok ellátása.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

 

  Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

  Összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés

 Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/4. pont I. besorolási osztályban írt képesítés valamelyikének megléte,

  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

  B kategóriás jogosítvány

  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése előtt

  Részvétel előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati

 tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:

 Pályázat benyújtása Sárbogárd Város Jegyzőjének címezve, feltüntetve rajta az NKI honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör megnevezését.

  A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz

  Főiskolai/egyetemi diploma másolata

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyben a büntetlen előélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

 Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

  A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

                 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

  Építéshatósági ügyintézésben szerzett szakmai tapasztalat

  Közigazgatási alap/szakvizsga megléte

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 09.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 16.

 

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2013. szeptember 01-től tölthető be.

 

 

Sárbogárd, 2013. július 09.

 

                    Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                                                                                          jegyző

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)