.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Pályázati felhívás ép hatósági ügyintéző munkakörre

Pályázati felhívás

 

Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) a „Közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építési hatósági ügyintézői munkakör betöltésére határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban, 6 hónap próbaidő kikötésével.

 

Ellátandó feladatok:

 

   Sárbogárd közigazgatási területén belül a kijelölt körzetekben teljes körű jegyzői hatáskörbe utalt építési hatósági feladatok ellátása, valamint Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezőszilas és Vajta településeken építési hatósági feladatok ellátása.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

 

  Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

  Összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés

 Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/4. pont I. besorolási osztályban írt képesítés valamelyikének megléte,

  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

  B kategóriás jogosítvány

  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöltése előtt

  Részvétel előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati

 tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:

 Pályázat benyújtása Sárbogárd Város Jegyzőjének címezve, feltüntetve rajta az NKI honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör megnevezését.

  A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz

  Főiskolai/egyetemi diploma másolata

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyben a büntetlen előélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

 Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

  A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

                 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

  Építéshatósági ügyintézésben szerzett szakmai tapasztalat

  Közigazgatási alap/szakvizsga megléte

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 09.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 16.

 

 

A munkakör a pályázat elbírálását követően legkorábban 2013. szeptember 01-től tölthető be.

 

 

Sárbogárd, 2013. július 09.

 

                    Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                                                                                          jegyző

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem