.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

pályázat gyógyászati eszkb

  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi - és Szociális Bizottsága

 

Pályázatot hirdet

 

2014. évre

 

A Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására

 

A pályázat célja: az egyesületen és nonprofit szervezeteken keresztül gyógyászati segédeszközök vásárlásával támogatni a fogyatékosságban élőket.

 

A pályázók köre: azok az egyesületek és nonprofit szervezetek, - kivétel közalapítványok - amelyek alapító okiratuk szerint fogyatékos embereket, csoportokat fognak össze.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 

-          az adatlapot,

-          alapszabály, alapító okirat másolata,

-          bírósági bejegyzés másolata,

-          az adatlap II. pont szerinti mellékletét,

-          közzétételi kérelem, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettségéről

-          nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

A nyilatkozat nem csatolása kizáró ok.

 

A kapott támogatás más célra nem használható fel.

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékletet nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra egyszeri lehetőség van. A korábban már hasonló támogatásban részesült, és határidőre el nem számolt szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 03.

 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 11.

 

A pályázat elbírálásának eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2014. szeptember 30-ig.

 adatlap

Sárbogárd, 2014. augusztus 14.

                                                      Egészségügyi és SzociálisBizottság elnöke

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem