.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. november 27-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan egész területe (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

----------------------

Törölve!

2020. november 27-én
várhatóan 8.30-15.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

 Szent I. u. 51-75., 64-80., Töbörzsöki Ált. Isk., Patkó Csárda, Abai út (Fehérvári út) 1-35., 2-48., Tűzér u. 29-45., 28-38., Honvéd u., Külterület Szennyvíz telep

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Gyermekvédelmi 2020.november

Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők!

  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi kétszeri támogatást készpénz formában kell nyújtani a 2020. november 1. napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2020. november 1-jén fennáll, november hónapra tekintettel alapösszegű (6.000,- Ft/fő) pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt a fenti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 2020. november 1-jén fennáll, november hónapra tekintettel emelt összegű (6.500,- Ft/fő) pénzbeli támogatást folyósít.

 

A pénzbeli támogatás kiosztása
az alábbi helyen és időben történik meg:


Helyszín:

Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszint

Ügyfélszolgálati Iroda

Időpontok:
A-tól K-ig:
2020. november 24. (kedd)
8.00-11.30-ig és 12.30-15.30-ig

L-től ZS-ig:
2020. november 25. (szerda)
8.00-11.30-ig és 12.30-15.30-ig

 
 

Kérem a jogosult szülőt vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szíveskedjen a pénzbeli támogatást személyesen vagy írásbeli, szabályszerű meghatalmazottja útján a jelzett – saját családi nevének kezdőbetűjét tartalmazó - időpontban átvenni.

Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott kezdőbetűkhöz tartozó személyek pénzbeli támogatása áll rendelkezésre.

A személyesen át nem vett támogatások postai úton történő kikézbesítése 2020. november 30. napjától kezdődik.

A kifizetés kötelező - orrot, szájat egyaránt eltakaró - maszk viselése és a védőtávolság betartása mellett történik, mindannyiunk érdekében.


dr. Venicz Anita
jegyző

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Adventi Hírnök

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

MH

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem