Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Áramszünet tájékoztató
ÁRAMSZÜNET

2020. január 24-én és 28-án
8-12 óra között

Érintett utcák, szakaszok:
Kislók puszta
Vertikál hulladéklerakó
Károlymajor

-----

2020. február 14-én
várhatóan 8 - 12 óráig
Sárbogárd - Rétszilas területén áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Bocskai István utca

-----

2020. február 18-án várhatóan
8 - 16 óráig áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
egész Tompa Mihály utca
(Mészöly Géza és Kossuth Zsuzsanna Ált. Iskola, Idősek Otthona, Református Egyházközség,Ref. Templom, Orvosi rendelő, szőnyegbolt)
Gergely köz, Templom köz, Gilice köz, Sávoly köz, Árpád utca 110-150., 73-135. Árpád ltp. 24/3.


Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Eslyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Sajtóközlemény

 

 

 

 

Legfrissebb
Térítési díj táj. bal oldali boxban található! 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban

                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Hírek
Visszatekintő
2020.01.09. 11:33
Kiállításmegnyitó: Betlehemi csillagunk
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében 11. alkalommal került meghirdetésre a pályázat és megrendezésre a kiállítás a József Attila Művelődési Központban. A megnyitón megjelenteket Novák Kovács Zsolt az egyesület elnöke köszöntötte.
A megnyitót hosszú évek hagyományai szerint a Zengő Óvoda apróságainak műsora vezette be. A kiállítást Huszár Károly nyitotta meg, aki beszéde elején felelevenítette a betlehem állítás hagyományának kialakulását, számos érdekességgel szolgált napjaink betlehemjeiről. A kiállítás kapcsán megemlékezett az ötletgazdáról Szabóné Czuczai Katalinról. A kiállított pályamunkák kapcsán a témaválasztás és a felhasznált alapanyagok sokszínűségéről szót, hangsúlyozva, hogy hozzá a természetes anyagok használata áll közel. Arra biztatta a pályamunkák készítőit, hogy a jövőben is mutassák meg tehetségüket az érdeklődő közönség előtt. A kialakult hagyományoknak megfelelően mind a 28 pályázó elismerésben részesült. Az okleveleket és az emléktárgyakat dr. Sükösd Tamás polgármester és Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnöke adták át az alkotóknak.
-galsa- 

Részletek   »

Visszatekintő
2020.01.09. 11:30
Adventi gyertyagyújtások Sárbogárdon
Előző lapszámunkban már hírt adtunk az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásáról. Ahogy az az alkalmakra invitáló meghívón is szerepelt, minden alkalommal más helyi egyházi gyülekezet szervezte az eseményt, adott műsort.
A második gyertyagyújtás alkalmából a Sárbogárdi Református Egyházközség lelkésze Kovács Csongor tiszteletes köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi műsort Lukács evangéliumából vett igei idézettel vezette be. Ezt követően a gyülekezet tagjai mutatták be adventi összeállításukat. A műsor végén közös ének kíséretében fellobbant a második gyertya lángja. Ezt követően szeretetvendégségre invitálták a jelenlévőket.
A december 15-i harmadik hétvégén az ünnepi műsort a Sárszentmiklósi Református Egyházközség tagjai szolgáltatták. Műsoruk mottója a „Várj ember szíve készen” /312. zsoltár/ volt. Hegedűsné Erdődi Judit lelkész asszony ajánlotta a megjelentek figyelmébe a gyülekezet ünnepi műsorát. Miután fellobbant a harmadik gyertyaláng, ők is meleg teával aprósüteménnyel kínálták az alkalomra szép számmal megjelenteket.


Részletek   »

Emlékezés
2020.01.09. 11:26
Gyújtsunk gyertyát az áldozatok emlékére!
A HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD 2020. január 12-én 16 órai kezdettel megemlékezést tart a Hősök terén a doni áttörés áldozatainak emlékére.
Tisztelettel hívjuk az emlékezőket és az áldozatok emléke előtt tisztelgőket, vegyenek részt a megemlékezésen.
HBE Sárbogárd vezetősége

Részletek   »

Városháza
2020.01.09. 11:23
Az év utolsó testületi ülése
Az év utolsó tervezett testületi ülésére ült össze 9 fővel Sárbogárd Város Képviselő-testülete december 13-án. A megtárgyalandó anyagok száma az előzeteshez képest négy napirenddel bővült. Valamennyi döntést igénylő kérdésben egyhangú igen szavazattal fogadták el a határozati javaslatokat.
Elsőként hagyományosan a két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató hangzott el. Ebből kiderült, egyeztetésekben rendezvényekben bővelkedő hónapot tudhat maga mögött a polgármester. Elfogadta a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az október 25-én megtartott alakuló képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve kapcsán. A testület elfogadva a felhívásban rögzítetteket, újólag határozatokat hozott a kifogásolt kérdésekben.
Jóváhagyták a képviselő-testület a 2020. évi munkatervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a Kossuth Zsuzsanna vezetőjének dr. Rácz Lajosnak a javaslatára felvették a megtárgyalandó kérdések közé a rendelőintézet parkolóhely bővítésének kérdését. A tervezethez Borbély Sándor nyújtott még be kiegészítő javaslatokat. Ezek nem kerültek be a munkatervbe. 

Részletek   »

Szilveszter éjjelén
2020.01.01. 20:08

Ismét eljött az év vége, szilveszter napja.

Szokásunkhoz híven elkísértük polgármesterünket az év utolsó napján köszöntő körútjára. Városunkban immáron több évtizedes hagyomány az, hogy ezen az estén közfeladatot ellátókat, azokat, akik az életünkre, vagyontárgyainkra, biztonságunkra vigyáznak a polgármester felköszönti. Megköszöni az éves munkájukat a város nevében. Apró figyelmességként Sárbogárd címerével ellátott üveg bort is ad ajándékba.

Az elmúlt évek során már többen is komoly gyűjteményre tettek szert ezekből a palackokból. Dr. Sükösd Tamásnak sem ez volt az első szilveszter estéjén teljesített küldetése. Az idén is a Tompa utcai otthonnál kezdtünk. A következők: a tűzoltóság, a hajléktalanszálló, az orvosi ügyelet, a mentők, a volt szülőotthon, a vasút és a végén a rendőrség, ahol a polgárőröknek is kifejezhette jókívánságait városunk vezetője, aki megígérte, hogy ezt a hagyományt folytatja.

Sándor


Részletek   »

Könyvtár
2019.12.10. 11:11
A városi könyvtár novemberi programjaiból
November 11-én Ménes Attila író, újságíró volt a vendége a Madarász József Városi Könyvtárnak, aki a közelmúltban megjelent Műanyag szalonna című könyvét mutatta be az érdeklődőknek. A sajátos bemutató során az íróról nagyon keveset tudtunk meg. Néhány mondatban bemutatta a harmsziádákat azt a különleges prózai műfajt, melynek neve Danyiil Ivanovics Harmsz orosz író nevéből származik. A harmsziádák kissé Örkény egyperceseihez hasonlatosak, erre az író is utalt a bemutatáskor.
Ahogy Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész, Harmsz magyar fordítója írta, az orosz szerző és Örkény István groteszk látásmódja közeli rokonságban áll, és ennek a látásmódnak „függvénye a valóság, és nem fordítva”. Ménes Attila harmsziádái is az örkényi egypercesektől a harmszi groteszken át a zen koanokig terjedő, meglepően széles sávban kalandoznak.
A könyvet az író olyanformán ismertette meg a közönséggel, hogy meglehetősen sok részletet olvasott fel belőle, mintegy szoktatva a hallgatóságot a sajátos stílushoz.


Részletek   »

«Vissza     Előre»   

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére