.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

Testületi ülés
2020.02.07. 19:11

Javasolta a testvér települési kapcsolatokra tervezett összeg visszavonását, mivel nincs előrelépés, soha nem volt felhasználva a tervezett összeg. Egyidejűleg felajánlotta, hogy megszervezi a testvér települések képviselőinek látogatását. A Sárbogárdi Napok kapcsán véleménye szerint igenis van igény a tartalmas kulturális programokra, az arra szánt forrás mértékéről lehet vitatkozni. A képviselő felvetéseire reagálva a polgármester elmondta, hogy nincsenek megcímkézve az egyes kiadási tételek, éppen az elvégzendő felújítások fontossága által megkövetelt mozgástér biztosítására.
A bölcsőde udvara le lesz térkövezve, a mozdonyt a bölcsőde vezetője kérte. A testvér települési kapcsolatok ápolásához két fél szükséges, ha még választ sem kapunk a meghívásra, nem tudunk mit tenni. Nem ért egyet azzal, hogy a Sárbogárdi Napoktól forrást vonjanak el. A védőoltások kapcsán kellene egy felmérés, hogy ez mit takar, hány főt érint, mennyi a költségigénye. Aranyos József – Magyarországon több mint 90% az átoltottság. Európában az elsők között vagyunk. A nem kötelező védőoltásoknál nem mindig a pénz határozza meg, hogy a gyermek megkapja-e az oltást. Borbély Sándor – a betegség nem ismeri ezt a statisztikát, ragaszkodik a javaslatához. Dr. Prágerné Topp Erika a háziorvos hiány megoldására javasolja ösztöndíj alapítását. Dr. Sükösd – az orvosok nem írják alá a helyben maradást. Több egyetem családorvosi tanszékét megkerestük már, de nincs érdeklődés. Az adható bér nem versenyképes a kórházi fizetésekkel. A határozati javaslat és a módosító javaslatok szavazása során Borbély Sándor javaslatát 2 igen, 2 tartózkodás és 6 nem mellett levetette a testület, ahogy azt is hogy 9 millió forintot – forrás megjelölése nélkül – nem kötelező védőoltások támogatására betervezzenek. A határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodással fogadták el.
Dr. Prágerné Topp Erika a védőoltások kapcsán jelezte, hogy sokszor még a kötelező védőoltások beadásáért is harcolni kell az orvosoknak, védőnőknek. A szülők különböző okokból nem hajlandók beadatni azokat.
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán Szilveszterné azt sérelmezte, hogy a polgármester saját hatáskörben átcsoportosíthat 1 milliót, míg a testület 30 ezrekről szavaz. A pénzügyi osztályvezető arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a polgármester pénzügytechnikai okokból csoportosíthat át a rovatok között. Ellenkező esetben nem tudnak könyvelni. A polgármester ehhez hozzátette, hogy az átcsoportosítás nem jelent plusz kötelezettség vállalást. Ha nem így lenne, minden egyes kérdésben testületi ülést kellene összehívni. Szilveszterné – aki a képviselők közül nem tud megjelenni, részt venni a munkában az ne vállaljon képviselőséget.
A módosítást 9 igen 1 tartózkodás mellett fogadták el.
A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló rendelet módosítását – 2020. évre, egyébként változatlan mértékkel – 10 igennel fogadták el. A következőkben négy napirendet tárgyaltak, melyeknél a polgármestert érintettsége folytán kizárták. Így 9 igennel jóváhagyták a polgármester előző évi igénybe vett szabadságát, 2020. évi szabadság ütemezési tervét, a polgármester 2020. évi Cafetéria juttatási összegét, valamint az előző hónapban letöltött szabadságát.
A képviselői bejelentések sorában Szilveszterné a Semmelweis u. – Lehel u. sarkán lévő, valaha ároknak készült gödröt javasolja lefedni a balesetveszély miatt. Az orvosi ügyeletre van-e más lehetőség, mint a jelenlegi társaságot vagy a helyi orvosokat megkeresni? Dr. Sükösd – a helyi orvosok nem vállalnak ügyeletet Nyílt közbeszerzési ajánlatot tettünk közzé, nincs piaci verseny, egy szolgáltató tett ajánlatot. Két helyi orvos ügyel, más helyen, más szolgáltatónál. Szilveszterné szerint a környékbeli orvosok nem akarnak ezzel az ügyelettel dolgozni. A polgármester a képviselők tájékoztatására részletesen felsorolta a környező települések alapellátási gondjait. Dr. Prágerné – javasolja az szakrendelőnél a körforgalom igénybevételét a parkolási gondok enyhítésére.
Válasz: ennél jobban nem lehet kihasználni a területet, kell az út a mentőknek.
Tóth Béla – a kié az érdem a buszvárók kapcsán témakörben rövid eszmefuttatással a 2011-től ebben és hasonló kérdésekben általa bejárt utat elevenítette fel, reflektálva Szilveszternének az előző ülésen tett hozzászólására. Aranyos József kérést tolmácsolt az Ifjúsági parkban kutyát sétáltatók felé, hogy próbálják meg kímélni a színpaddal szembeni füves területet. Bágyi Zoltán a töbörzsöki utak, útpadkák javítását kéri, emellett a fagyizónál lévő autóbuszváró padjának javítását. Ébl Zoltán a Radnóti utcában a megnövekedett forgalom miatt járda építését javasolja az Asztalos u. - Tinódy u. közötti szakaszon. Dr. Prágerné – a pusztaegresi helyi autóbuszjárattal és megállókkal kapcsolatos kérést, felvetést továbbított. 
- galsa -
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem