Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Testületi ülés
2020.02.07. 19:11

Javasolta a testvér települési kapcsolatokra tervezett összeg visszavonását, mivel nincs előrelépés, soha nem volt felhasználva a tervezett összeg. Egyidejűleg felajánlotta, hogy megszervezi a testvér települések képviselőinek látogatását. A Sárbogárdi Napok kapcsán véleménye szerint igenis van igény a tartalmas kulturális programokra, az arra szánt forrás mértékéről lehet vitatkozni. A képviselő felvetéseire reagálva a polgármester elmondta, hogy nincsenek megcímkézve az egyes kiadási tételek, éppen az elvégzendő felújítások fontossága által megkövetelt mozgástér biztosítására.
A bölcsőde udvara le lesz térkövezve, a mozdonyt a bölcsőde vezetője kérte. A testvér települési kapcsolatok ápolásához két fél szükséges, ha még választ sem kapunk a meghívásra, nem tudunk mit tenni. Nem ért egyet azzal, hogy a Sárbogárdi Napoktól forrást vonjanak el. A védőoltások kapcsán kellene egy felmérés, hogy ez mit takar, hány főt érint, mennyi a költségigénye. Aranyos József – Magyarországon több mint 90% az átoltottság. Európában az elsők között vagyunk. A nem kötelező védőoltásoknál nem mindig a pénz határozza meg, hogy a gyermek megkapja-e az oltást. Borbély Sándor – a betegség nem ismeri ezt a statisztikát, ragaszkodik a javaslatához. Dr. Prágerné Topp Erika a háziorvos hiány megoldására javasolja ösztöndíj alapítását. Dr. Sükösd – az orvosok nem írják alá a helyben maradást. Több egyetem családorvosi tanszékét megkerestük már, de nincs érdeklődés. Az adható bér nem versenyképes a kórházi fizetésekkel. A határozati javaslat és a módosító javaslatok szavazása során Borbély Sándor javaslatát 2 igen, 2 tartózkodás és 6 nem mellett levetette a testület, ahogy azt is hogy 9 millió forintot – forrás megjelölése nélkül – nem kötelező védőoltások támogatására betervezzenek. A határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodással fogadták el.
Dr. Prágerné Topp Erika a védőoltások kapcsán jelezte, hogy sokszor még a kötelező védőoltások beadásáért is harcolni kell az orvosoknak, védőnőknek. A szülők különböző okokból nem hajlandók beadatni azokat.
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán Szilveszterné azt sérelmezte, hogy a polgármester saját hatáskörben átcsoportosíthat 1 milliót, míg a testület 30 ezrekről szavaz. A pénzügyi osztályvezető arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a polgármester pénzügytechnikai okokból csoportosíthat át a rovatok között. Ellenkező esetben nem tudnak könyvelni. A polgármester ehhez hozzátette, hogy az átcsoportosítás nem jelent plusz kötelezettség vállalást. Ha nem így lenne, minden egyes kérdésben testületi ülést kellene összehívni. Szilveszterné – aki a képviselők közül nem tud megjelenni, részt venni a munkában az ne vállaljon képviselőséget.
A módosítást 9 igen 1 tartózkodás mellett fogadták el.
A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló rendelet módosítását – 2020. évre, egyébként változatlan mértékkel – 10 igennel fogadták el. A következőkben négy napirendet tárgyaltak, melyeknél a polgármestert érintettsége folytán kizárták. Így 9 igennel jóváhagyták a polgármester előző évi igénybe vett szabadságát, 2020. évi szabadság ütemezési tervét, a polgármester 2020. évi Cafetéria juttatási összegét, valamint az előző hónapban letöltött szabadságát.
A képviselői bejelentések sorában Szilveszterné a Semmelweis u. – Lehel u. sarkán lévő, valaha ároknak készült gödröt javasolja lefedni a balesetveszély miatt. Az orvosi ügyeletre van-e más lehetőség, mint a jelenlegi társaságot vagy a helyi orvosokat megkeresni? Dr. Sükösd – a helyi orvosok nem vállalnak ügyeletet Nyílt közbeszerzési ajánlatot tettünk közzé, nincs piaci verseny, egy szolgáltató tett ajánlatot. Két helyi orvos ügyel, más helyen, más szolgáltatónál. Szilveszterné szerint a környékbeli orvosok nem akarnak ezzel az ügyelettel dolgozni. A polgármester a képviselők tájékoztatására részletesen felsorolta a környező települések alapellátási gondjait. Dr. Prágerné – javasolja az szakrendelőnél a körforgalom igénybevételét a parkolási gondok enyhítésére.
Válasz: ennél jobban nem lehet kihasználni a területet, kell az út a mentőknek.
Tóth Béla – a kié az érdem a buszvárók kapcsán témakörben rövid eszmefuttatással a 2011-től ebben és hasonló kérdésekben általa bejárt utat elevenítette fel, reflektálva Szilveszternének az előző ülésen tett hozzászólására. Aranyos József kérést tolmácsolt az Ifjúsági parkban kutyát sétáltatók felé, hogy próbálják meg kímélni a színpaddal szembeni füves területet. Bágyi Zoltán a töbörzsöki utak, útpadkák javítását kéri, emellett a fagyizónál lévő autóbuszváró padjának javítását. Ébl Zoltán a Radnóti utcában a megnövekedett forgalom miatt járda építését javasolja az Asztalos u. - Tinódy u. közötti szakaszon. Dr. Prágerné – a pusztaegresi helyi autóbuszjárattal és megállókkal kapcsolatos kérést, felvetést továbbított. 
- galsa -
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

NEA 2020

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Rendezvények - Székesfehérvár

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére