Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Áramszünet tájékoztató
2020. március 20-án
várhatóan 9 - 16 óráig

áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító üzem
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Sajtótájékoztató
2019.10.07. 18:41

 
A miklósi ovisoknak sem kell már utazni
A nyár folyamán az önkormányzat beruházásában a sárszentmiklósi óvodában is új csoportszobát alakítottak ki meglévő helyiségek egybenyitásával. Az így kialakított csoportszobában 20 kisgyereket tudnak elhelyezni. A csoportszoba bemutatása kapcsán dr. Sükösd Tamás elmondta, hogy a miklósi óvodában a közelmúltban egy háromlépcsős fejlesztést hajtottak végre. Első körben a külső nyílászárók cseréje, a külső szigetelés és a födém szigetelése valósult meg. Második lépcsőben a tető felújítása történt meg pályázati és önkormányzati pénzből. Harmadik lépcsőben a megnövekedett igények kielégítésére határozták el az új csoportszoba kialakítását. Az elmúlt évben az önkormányzat oldotta meg a helyhiány miatt Sárbogárdra átirányított kisgyerekek szállítását a két óvoda között. A tornaszobánál még további munkálatokra van szükség. Nagy László, a kivitelező cg vezetője elmondta, hogy a tetőszerkezet teherhordó magja jó, a tetőfedést kellett cserélni. A felújítás során a tetőre Gerard tetőfedést raktak.
A továbbiakban az iskoláknál végrehajtott és tervezett felújításokról kaptak tájékoztatást a sajtó képviselői. A tagóvoda vezetője a szülők és a gyerekek nevében ezúton is köszönte a végrehajtott fejlesztéseket.
Megújult, megszépült a színházterem
Több mint 80 millió forintból újult meg a József Attila Művelődési Központ színházterme. A megújult színháztermet szeptember 13-án mutatták meg a sajtó képviselőinek. A bejáráson dr. Sükösd Tamás elmondta, hogy a felújítás során a terem új aljzatot, linóleumborítást kapott. Új kényelmes székeket építettek be A szellőzést szabályozható teljesítményű levegőcserélők biztosítják. Említette, hogy az első „terhelési próba” mindjárt másnap 14-én lesz a kétnapos országos erőemelő bajnokság révén. A légcserélőket, azok szabályozhatóságát Horváth István a ház vezetője mutatta be. Ennek kapcsán arról is meggyőződhettünk, hogy a berendezések hangja nem zavarja a nézőket. Új korszerű világítást is kapott a terem, mely távirányítóval szabályozható. A színpad felújítása, festése a művelődési otthon keretéből valósult meg. Varga Gábor a 80-as évek művelődési házhoz kötődő jelentős kulturális eseményeit, fellépőit idézte fel, hangsúlyozva a folyamatosságot, hiszen napjainkban is számos kiemelkedő rendezvénynek ad otthont. Ehhez kapcsolódva Horváth István elmondta, hamarosan az előcsarnok dekorációja is megújul. A székekre az anyagi lehetőségek függvényében védőtakarók beszerzését tervezik, védve őket ezáltal a porosodástól.
A közeljövőben számos nagy érdeklődésre számot tartó előadásra, hangversenyre kerül sor a megújult színházteremben.
- galsa -
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárbogárd SE)
 Sárbogárd SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére