.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. szeptember 27-28-29-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
Asztalos utca, Iskola köz, Simon utca, Simon köz, Kovács köz, Kis köz

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra3
Pályázati felhívás

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzati költségvetés teljesítéséhez fűződő feladatok, számviteli folyamatok szabályozottságának biztosítása, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, támogatások, pályázatok, egyéb pénzügyi elszámolásokhoz adatszolgáltatás, pénzügyi információs rendszer működtetése.
Munkakör betöltésének feltételei:

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 • Összeférhetetlenség
 • A 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól 1. számú melléklete I/16. pontja alapján egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség. A II/7. pont alapján a vagyongazdálkodás miatt kizárólag a felsőfokú közgazdasági, gazdálkodási végzettség fogadható el a munkakör betöltéséhez.
Illetmény és egyéb juttatások:

 • Illetmény:A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, és 20 %-os illetménykiegészítés
 • Juttatás: 6.000 Ft étkezési utalvány
A pályázat benyújtásának feltételei:

 • Pályázat benyújtása Sárbogárd Város Jegyzőjének címezve, feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító számot valamint a munkakör megnevezését.
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási alapvizsga
Egyéb:

 • A közszolgálati jogviszony létesítése előtt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 2-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 10-e.


A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Sárbogárd, 2008. június 4.

Dr. Krupa Rozália
jegyző
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Álláskeresők Fóruma
Nagyításhoz kattintson a képre

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)