.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Óvoda beiratkozás
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. április 22-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Szabadság utca, Arany János utca, Béke utca, Park utca, Csaba utca, Homok sor 1-11. Gesztenye sor 2-4., 3-9. Széchenyi utca 1-39., 2-56.  Vörösmarty utca 12-38., 17-35. Vasút utca 1-25., 2-24., Takarmánybolt, Szárító Köztársaság utca 167-225., 204-270 Posta, Általános Iskola, Templom, Tom Market, Nemzeti Dohánybolt, Miklósi ABC, Miklósi Gazdabolt, KITE Zrt., Magyarmet Kft., Szalagro Kft., Valkon 2007 Kft.,  Csep-Csep Benzinkút, Gabona malom  Külterület Sertéstelep, Telefon torony

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Hivatal épületegysége és hozzá tartozó egységeinek takarítási feladataira

A J Á N L A T I   F E L H Í V Á S


  Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti  épületegysége,
és hozzátartozó egységeinek takarítási feladatait 


  Vállalkozás kezdő időpontja:  2007. július 01.


  Takarítási terület össz. nagysága :  kb. 1200 nm
 

Takarítandó terület megnevezése: 
- polgármesteri hivatal irodái, folyosói, lépcsőház, szociális helyiségei
- házasságkötő terem, kistanácsterem, mellékhelyiségek
- gyámhivatal irodái, mellékhelyiségek, közös folyosó 
 

Elvégzendő feladatok rövid leírás: 
Napi feladatok:
- szőnyegek porszívózása, parketták portalanítása,
- irodák, folyosók, lépcsőház felmosása
- szemétkosarak kiürítése,
- bútorok, telefonok, számítógépek portalanítása
- mellékhelyiségek, ajtó kilincsek napi vegyszeres fertőtlenítése, szükséges kellékek      / wc papír,  szappan  / kihelyezése
- pókhálózás,
- virágok igény szerinti tisztántartása
- bejárati ajtók tisztántartása /fa és üvegfelület egyaránt /
- lábtörlők tisztántartása
- hivatal és a díszterem reggeli nyitása, valamint esti zárása, riasztása

Heti feladatok:
- bútorok, beépített szekrények, csempefelületek vegyszeres tisztítása
- ablakpárkányok portalanítása
- radiátorok, csőrendszerek portalanítása, vegyszeres tisztítása
- szemetesek vegyszeres tisztítása
- ajtók, kilincsek tisztántartása, fertőtlenítése
- hűtők eseti leolvasztása, igény szerint
- díszterem rendezvényei után összerakodás

Általános nagytakarítás legalább évi két alkalommal, amely magában foglalja az ablakok tisztítását, függönyök mosását, szőnyegek, székek, fotelok vegyszeres tisztítását.
Esetleges festés után a nagytakarítás betudható.


 Pályázati feltételek:

Pályázatot az a cég, vagy vállalkozó nyújthat be:

- akinek tevékenységi körébe a 74.70 TEÁOR szolgáltatás beletartozik
/ társasági szerződés vagy vállalkozási igazolvány csatolandó /

- rendelkezik legalább három  takarítási szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amelyek a 2004, 2005, 2006-os évre vonatkoznak / a referenciákat kérjük csatolni /

- alkalmazottai  erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek 

- tisztítószerek, szükséges eszközök biztosítása a vállalkozó feladata

Munkaterületet előzetesen meg lehet tekinteni, további részletekről felvilágosítást lehet kérni:
Kiss Imréné gazdasági osztály


Ajánlat leadási határideje: 2007. június 15.

Sárbogárd , Hősök tere 2. Dr. Krupa Rozália jegyző

 Elbírálási határidő: 2007. június 21.             

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)