.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Hivatal épületegysége és hozzá tartozó egységeinek takarítási feladataira

A J Á N L A T I   F E L H Í V Á S


  Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti  épületegysége,
és hozzátartozó egységeinek takarítási feladatait 


  Vállalkozás kezdő időpontja:  2007. július 01.


  Takarítási terület össz. nagysága :  kb. 1200 nm
 

Takarítandó terület megnevezése: 
- polgármesteri hivatal irodái, folyosói, lépcsőház, szociális helyiségei
- házasságkötő terem, kistanácsterem, mellékhelyiségek
- gyámhivatal irodái, mellékhelyiségek, közös folyosó 
 

Elvégzendő feladatok rövid leírás: 
Napi feladatok:
- szőnyegek porszívózása, parketták portalanítása,
- irodák, folyosók, lépcsőház felmosása
- szemétkosarak kiürítése,
- bútorok, telefonok, számítógépek portalanítása
- mellékhelyiségek, ajtó kilincsek napi vegyszeres fertőtlenítése, szükséges kellékek      / wc papír,  szappan  / kihelyezése
- pókhálózás,
- virágok igény szerinti tisztántartása
- bejárati ajtók tisztántartása /fa és üvegfelület egyaránt /
- lábtörlők tisztántartása
- hivatal és a díszterem reggeli nyitása, valamint esti zárása, riasztása

Heti feladatok:
- bútorok, beépített szekrények, csempefelületek vegyszeres tisztítása
- ablakpárkányok portalanítása
- radiátorok, csőrendszerek portalanítása, vegyszeres tisztítása
- szemetesek vegyszeres tisztítása
- ajtók, kilincsek tisztántartása, fertőtlenítése
- hűtők eseti leolvasztása, igény szerint
- díszterem rendezvényei után összerakodás

Általános nagytakarítás legalább évi két alkalommal, amely magában foglalja az ablakok tisztítását, függönyök mosását, szőnyegek, székek, fotelok vegyszeres tisztítását.
Esetleges festés után a nagytakarítás betudható.


 Pályázati feltételek:

Pályázatot az a cég, vagy vállalkozó nyújthat be:

- akinek tevékenységi körébe a 74.70 TEÁOR szolgáltatás beletartozik
/ társasági szerződés vagy vállalkozási igazolvány csatolandó /

- rendelkezik legalább három  takarítási szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amelyek a 2004, 2005, 2006-os évre vonatkoznak / a referenciákat kérjük csatolni /

- alkalmazottai  erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek 

- tisztítószerek, szükséges eszközök biztosítása a vállalkozó feladata

Munkaterületet előzetesen meg lehet tekinteni, további részletekről felvilágosítást lehet kérni:
Kiss Imréné gazdasági osztály


Ajánlat leadási határideje: 2007. június 15.

Sárbogárd , Hősök tere 2. Dr. Krupa Rozália jegyző

 Elbírálási határidő: 2007. június 21.             

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem