.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Felhívás veszettség elleni pótoltatásra
HIRDETMÉNY

A SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY A FEJÉR MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS ÁLLATORVOSA a 41/1997. (V.28.) FM. Rendelet 213.§ (1) bekezdése, valamint a 81/2002. (IX.4.) FVM. rendelet 8.§ (2) bekezdésében leírtak alapján az EBEK VESZETTSÉGI ELLENI VÉDŐOLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT végzi az alábbi időpontokban és helyeken:
2007. május 15. (Kedd)
Pusztaegres (sportpálya)      8.00 -   9.45-ig
Őrspuszta                          10.00 - 10.15-ig
Sárhatvan                           10.30 - 11.30-ig 
Nagyhörcsök                      13.30 - 14.00-ig
Kislók puszta                     14.30 - 15.00-ig
Kislók (József A. u. sarkán) 15.15 - 16.00-ig
2007. május 16. (Szerda)
Sárbogárd Ifjúsági Park                                   8.00 -   9.45-ig
Sárbogárd (Dinom-Dánom Kossuth u.)            10.00 - 11.00-ig
Töbörzsök (Gulyarét)                                     13.00 - 13.45-ig
Töbörzsök (Esze Tamás utca vége)                14.00 - 15.30-ig
Sárbogárd (Dinom-Dánom Kossuth u.)            15.45 - 16.45-ig
Sárbogárd (Endre kocsmája Közt. u.)             17.00 - 17.30-ig
2007. május 17. (Csütörtök)
Sárszentmiklós (MOL-al szemben)                              8.00 -   8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini presszó Semmelweis u.)             9.00 - 10.00-ig
Sárszentmiklós (László u. – Vasút u. sarkán)             10.15 - 11.00-ig
Rétszilas                                                                 11.15 - 12.00-ig
Sárszentmiklós (Temető parkoló)                               15.00 - 16.00-ig
Sárszentmiklós (Gabona előtt)                                   16.30 - 17.30-ig
AZ EBOLTÁS KÖLTSÉGÉT AZ EB TULAJDONOSA VISELI.
A veszettség elleni oltás: 2.400,- Ft.

A veszettség elleni oltás a kötelező féregtelenítéssel együtt:
Az ebek:  10 kg testtömegig   2.500,- Ft
               20 kg testtömegig   2.600,- Ft
               20 kg testtömeg felett  2.700,- Ft
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS ESETÉN KISSZÁLLÁSI DÍJAT KELL FIZETNI!
A VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS VALAMENNYI 3 HÓNAPNÁL IDŐSEBB EBNÉL KÖTELEZŐ!
Az oltás megtörténtét eboltási igazolványba történő bejegyzéssel igazolja az állatorvos.
Emiatt azt a tulajdonos hozza magával!

Elmaradt eboltás esetén a Polgármesteri Hivatal 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírságot róhat ki!

Sárbogárd Város Jegyzője
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem