.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
----------------------
2020. november 11-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Vasút utca 33-57., MÁV épületek, Vízmű telep
----------------------
2020. november 12-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.)  Asztalos utc,  Csík utca,
Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz,
Kovács köz, Nyíl utc,  Simon utca,
Simon kö,  Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

Felhívás veszettség elleni oltás és féregtelenítés elvégeztetésére
HIRDETMÉNY

A SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY A FEJÉR MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS ÁLLATORVOSA a 41/1997. (V.28.) FM. Rendelet 213.§ (1) bekezdése, valamint a 81/2002. (IX.4.) FVM. rendelet 8.§ (2) bekezdésében leírtak alapján az EBEK VESZETTSÉGI ELLENI VÉDŐOLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT végzi az alábbi időpontokban és helyeken:
2007. május 15. (Kedd)
Pusztaegres (sportpálya)      8.00 -   9.45-ig
Őrspuszta                          10.00 - 10.15-ig
Sárhatvan                           10.30 - 11.30-ig 
Nagyhörcsök                      13.30 - 14.00-ig
Kislók puszta                     14.30 - 15.00-ig
Kislók (József A. u. sarkán) 15.15 - 16.00-ig
2007. május 16. (Szerda)
Sárbogárd Ifjúsági Park                                   8.00 -   9.45-ig
Sárbogárd (Dinom-Dánom Kossuth u.)            10.00 - 11.00-ig
Töbörzsök (Gulyarét)                                     13.00 - 13.45-ig
Töbörzsök (Esze Tamás utca vége)                14.00 - 15.30-ig
Sárbogárd (Dinom-Dánom Kossuth u.)            15.45 - 16.45-ig
Sárbogárd (Endre kocsmája Közt. u.)             17.00 - 17.30-ig
2007. május 17. (Csütörtök)
Sárszentmiklós (MOL-al szemben)                              8.00 -   8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini presszó Semmelweis u.)             9.00 - 10.00-ig
Sárszentmiklós (László u. – Vasút u. sarkán)             10.15 - 11.00-ig
Rétszilas                                                                 11.15 - 12.00-ig
Sárszentmiklós (Temető parkoló)                               15.00 - 16.00-ig
Sárszentmiklós (Gabona előtt)                                   16.30 - 17.30-ig
AZ EBOLTÁS KÖLTSÉGÉT AZ EB TULAJDONOSA VISELI.
A veszettség elleni oltás: 2.400,- Ft.

A veszettség elleni oltás a kötelező féregtelenítéssel együtt:
Az ebek:  10 kg testtömegig   2.500,- Ft
               20 kg testtömegig   2.600,- Ft
               20 kg testtömeg felett  2.700,- Ft
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS ESETÉN KISSZÁLLÁSI DÍJAT KELL FIZETNI!
A VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS VALAMENNYI 3 HÓNAPNÁL IDŐSEBB EBNÉL KÖTELEZŐ!
Az oltás megtörténtét eboltási igazolványba történő bejegyzéssel igazolja az állatorvos.
Emiatt azt a tulajdonos hozza magával!

Elmaradt eboltás esetén a Polgármesteri Hivatal 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírságot róhat ki!

Sárbogárd Város Jegyzője
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

Tesco pályázat (10.15.)
„Ön választ,
mi segítünk” pályázat

KSH

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (10.30.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esély a fiataloknak Sárbogárdon

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem