.
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. július 29-én
várhatóan 8.00-15.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sallai tanya

 
2021. augusztus 10-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Árpád u. 1-9/A, 2-24., Uszoda, Millennium 2000 u., KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító, Haladás u., Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem),Sallai major

2021. augusztus 11-én
várhatóan 9.00-14.00 óráig  és
2021. augusztus 12-én
várhatóan 8.00-16.00 óráigáramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Bem u., Dózsa György u., Esze Tamás u., Bajcsy-Zsilinszky u., Szent István u. 81-179., 88-166., Imremajori u. 1- 2., Külterület: Május 1. Szárító, Gépműhely, Juhászat

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Felhívás veszettség elleni oltás és féregtelenítés elvégeztetésére
HIRDETMÉNY

A SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY A FEJÉR MEGYEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS ÁLLATORVOSA a 41/1997. (V.28.) FM. Rendelet 213.§ (1) bekezdése, valamint a 81/2002. (IX.4.) FVM. rendelet 8.§ (2) bekezdésében leírtak alapján az EBEK VESZETTSÉGI ELLENI VÉDŐOLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT végzi az alábbi időpontokban és helyeken:
2007. május 15. (Kedd)
Pusztaegres (sportpálya)      8.00 -   9.45-ig
Őrspuszta                          10.00 - 10.15-ig
Sárhatvan                           10.30 - 11.30-ig 
Nagyhörcsök                      13.30 - 14.00-ig
Kislók puszta                     14.30 - 15.00-ig
Kislók (József A. u. sarkán) 15.15 - 16.00-ig
2007. május 16. (Szerda)
Sárbogárd Ifjúsági Park                                   8.00 -   9.45-ig
Sárbogárd (Dinom-Dánom Kossuth u.)            10.00 - 11.00-ig
Töbörzsök (Gulyarét)                                     13.00 - 13.45-ig
Töbörzsök (Esze Tamás utca vége)                14.00 - 15.30-ig
Sárbogárd (Dinom-Dánom Kossuth u.)            15.45 - 16.45-ig
Sárbogárd (Endre kocsmája Közt. u.)             17.00 - 17.30-ig
2007. május 17. (Csütörtök)
Sárszentmiklós (MOL-al szemben)                              8.00 -   8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini presszó Semmelweis u.)             9.00 - 10.00-ig
Sárszentmiklós (László u. – Vasút u. sarkán)             10.15 - 11.00-ig
Rétszilas                                                                 11.15 - 12.00-ig
Sárszentmiklós (Temető parkoló)                               15.00 - 16.00-ig
Sárszentmiklós (Gabona előtt)                                   16.30 - 17.30-ig
AZ EBOLTÁS KÖLTSÉGÉT AZ EB TULAJDONOSA VISELI.
A veszettség elleni oltás: 2.400,- Ft.

A veszettség elleni oltás a kötelező féregtelenítéssel együtt:
Az ebek:  10 kg testtömegig   2.500,- Ft
               20 kg testtömegig   2.600,- Ft
               20 kg testtömeg felett  2.700,- Ft
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS ESETÉN KISSZÁLLÁSI DÍJAT KELL FIZETNI!
A VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS VALAMENNYI 3 HÓNAPNÁL IDŐSEBB EBNÉL KÖTELEZŐ!
Az oltás megtörténtét eboltási igazolványba történő bejegyzéssel igazolja az állatorvos.
Emiatt azt a tulajdonos hozza magával!

Elmaradt eboltás esetén a Polgármesteri Hivatal 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírságot róhat ki!

Sárbogárd Város Jegyzője
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

NHKV

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma, Általános Iskolája - Budapest

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)