.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
---------------
2020. augusztus 28-án
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Balassi Bálint utca, Abai út 1-35., 2-48., Katona utca 1-9., 2-24.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2006. november 24.
 

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2006. november 24-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

1.) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: jegyző

2.) Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) Ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: jegyző

3.) A Fogyatékos-ügyi Koncepcióban foglaltak hatályosulása a gyakorlatban, szükség esetén felülvizsgálata
Előadók: ESZB elnök

4.) A képviselő-testület 2007. évi munkatervének jóváhagyása.
Beterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

5.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.
Előadó: jegyző

6.) Közművelődési feladatellátásról szóló szakfelügyeleti jelentés vizsgálati tapasztalatai
Előadó: polgármester

7.) Az önkormányzat beruházásaihoz nyújtott 2005. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről szóló számvevői jelentés
Előadó: jegyző

8.) Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentés, a 2007. évi ellenőrzési terv elfogadása

9.) Aljegyzői pályázat kiírása
Előadó: polgármester

10.) Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése
Előadó: polgármester

11.) Sárszentmiklósi Általános Iskola konyhájának főzőüst javítása
Előadó: polgármester

12.) Fogyatékos Világnap
Előadó: polgármester

13.) Városi Karácsonyi Hangverseny
Előadó: polgármester

14.) Felszíni vízelvezetéssel érintett belterületi ingatlanokon található vízelvezető árok területre vételi díj meghatározása
Előadó: polgármester

15.) Vételi szándék a sárbogárdi 626, 627, 628/1 hrsz-ú területekre
Előadó: polgármester

16.) A sárbogárdi 4802/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése
Előadó: polgármester

17.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadók: a végrehajtásért felelősök

18.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

19.) Bejelentések, interpellációk

 

Zárt ülés:

 

1.) Az „Év sportmecénása” kitűntetés adományozása
Előadó: ÜJB elnök

 

2.) Forrás Ipari Park Kft. ügyvezetője
Előadó: polgármester

 

3.) Első lakáshoz jutók támogatása
Előadó: ESZB elnök

 

4.) Bejelentések

 

Sárbogárd, 2006. november 13.

 

Juhász János
polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem