.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2006. október 31.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2006. október 31-én ( kedden ) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom.


Az ülés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Díszterme
   7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.  Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: jegyző

2. A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása
 Előadó: ÜJB elnöke

3. Civil szervezetek tájékoztatója működésükről
 Előadók: egyesületek elnökei, szervezetek vezetői

4. Tájékoztató az állategészségügyi ellenőrzések tapasztalatairól, további feladatok
Előadó:  Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás Kirendeltségének vezetője

5. Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről
 Előadók: intézményvezetők

6. Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású és egyéb földterületek haszonbérleti díja
 Előadó: jegyző

7. Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása
 Előadó: jegyző

8. Mészöly Géza Általános Iskola lapos tető beázás megszűntetése érdekében szükséges javítási munkák
 Előadó: polgármester

9. Pályázati önrész biztosítása nevelési-oktatási intézmények által elnyert eszközfejlesztési pályázati összeghez
 Előadó: jegyző
10. Közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztését szolgáló normatíva felhasználása
 Előadó: jegyző

11.  Értékpapír értékesítés
 Előadó: polgármester

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 Előadók: a végrehajtásért felelősök

13. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

14. Bejelentések – Interpellációk

Zárt ülés:

1. Az aljegyző közszolgálati jogviszonyának megszűntetése
 Előadó: polgármester

2. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem
 Előadó: jegyző

3. Első lakáshoz jutók támogatása
 Előadó: ESZB elnök

4. Fellebbezések
 Előadó: ESZB elnök

5. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2006. október 19.

 

(: Juhász János :)
    polgármester

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem