Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. szeptember 7.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010.  szeptember 7-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

 

            2.        Kedvezményes teremhasználatról döntés.

                        Előadó:            polgármester

           

3.         Labdarugó Sport Club Sárbogárd kérelme.

            Előadó:            polgármester

 

4.        Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

                        Előadó:            jegyző

 

6.        A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

            7.        A képviselőtestület bizottságainak beszámolója
                       az éves munkáról.

Előadók:          bizottságok elnökei

                       7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5

 

            8.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

                      és a tartalék  alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

            9.       Sárbogárd-Sárszentmiklós 5403. helyrajzi

                      számú Széchenyi u. 58. sz. alatti veszélyes

                      lakóház és pince bontása.  

                      Előadó:            polgármester

 

            10.      IV. sz. háziorvosi körzet feladatellátása.

                        Előadó:            polgármester

 

11.      Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó:            jegyző

           

            12.     Bursa Hungarica Felsőoktatási

                      Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évre.

Előadó:            polgármester

 

13.      Önkormányzati lakások bérleti díja.

Előadó:            jegyző

 

14.      Sárbogárd Város Önkormányzat tulajdonát

            képező mezőgazdasági és egyéb

földterületek további hasznosítása.

Előadó:            jegyző

           

15.      Sárszentmiklósi Béke utcai játszótér felújítása
                       eszközök pótlásával.

Előadó:            polgármester

           

16.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                        Előadók:            a végrehajtásért felelősök

                       16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5

           

             17.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

18.       Bejelentések, interpellációk.

            18/1

 

 

Zárt ülés:

 

1.                 Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi adományozása (szoc.eü.)

Előadó:            ÜJB elnöke

 

            2.        Bölcsöde vezetői munkakörre beérkezett pályázat

                      elbírálása.

 

            3.       Fellebbezés elbírálása.               

          ESZB elnöke          

 

 

4.        Bejelentések.

 

  

Sárbogárd, 2010. augusztus 25.

                                                                         Juhász János

                                                                         polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)