.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Projektről
  
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Kerékpárút létesítése Sárbogárdon
Szerződött támogatás összege: 409 387 500 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
 
 
A TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírás keretében lehetőségünk nyílik a 63-as út Sárbogárd település szakaszán, de az útpályától elkülönülten a Vágóhíd utcától délre a külterület határáig (Köztársaság út 23. és a Köztársaság út 225. közötti szakasz) kerékpárutat építeni és a Köztársaság út és a Vasút utca kereszteződésében közlekedés biztonság javítása keretében gyalogosátkelőhelyet kialakítani. 

A Sárbogárd, Köztársaság út 23. és 225. szám között létesítendő kerékpárút összhangban van Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 293/2004. (X. 8.) Kth. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervvel és Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelettel és ezen rendelettel jóváhagyott Szabályozási Tervvel.

Sárbogárdot keresztül szelő 63-as másodrendű főút belterületi szakaszán a Köztársaság út 23-ig megoldott a kerékpáros közlekedés, kétoldalú egyirányú kerékpársávval. Az építési engedéllyel rendelkező és jelen pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút szakasz a meglévő kerékpársávtól csatlakozóan indul déli irányba, egyoldalú kétirányú kerékpárútként a 63-as számú főút keleti oldalán, de az útpályától elkülönülten. A kerékpárút a Köztársaság út 156. számú ingatlan előtt átmegy a főút nyugati oldalára és itt halad a Vasút utcai kereszteződésig. A 63-as út és a Vasút utca csatlakozása előtt visszajön a kerékpárút a keleti oldalra és itt halad egy oldalú kétirányú kerékpárútként a Széchenyi utcai csatlakozásig. Ettől a ponttól kétoldali egyirányú kerékpársávként halad tovább. Ezzel párhuzamosan, de a nyugati oldalon már a Vasút utcai csatlakozástól épül az egyirányú kerékpár sáv. Ugyanis a 63-as út ezen szakaszán már olyan szinten besszükül a keresztmetszet, hogy nincs hely kerékpárútnak, már a csapadékvíz-elvezetők lefedésével sem. A kétoldali egyirányú kerékpársáv a belterület határáig, a Köztársaság út 225. számú ingatlanig tart. 
Tehát a tervezett kerékpár hálózat szakasz a 63. sz. főút 52+950 -  55+510 km szelvénye között, 2.560 fm hosszon valósulna meg.

A tervezési szakaszra előzetesen több változat készült. A terezett megoldás gyakorlatilag az egyetlen megvalósítható kerékpár hálózati fejlesztés. A beépítési vonal az út egyik oldalán sok helyen annyira mélyebben van az úttestnél, hogy a járda szélesítése nem lehetséges. A keresztmetszetben két oldalon nyílt árok húzódik. Kerékpárút csak az egyik oldali nyílt árok megszüntetésével, annak helyén vezethető. A 63-as számú főút érintett szakaszának keresztmetszete, terepszintje nem teszi lehetővé, hogy végig egyoldalú kétirányú kerékpárutat tudjunk létesíteni, ezért szükséges a terv szerinti két oldalváltás.

A 63-as út szűk keresztmetszetére vezethető vissza, hogy a kerékpárútnak nagy részben, csak a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok felett - azaz az árok lefedéssel - tudunk helyet biztosítani, más alternatív megoldás nem létezik. 

Ugyanakkor Sárbogárd településszerkezetéből adódóan, a 63-as úton kívül nincs más alternatív útvonal a városközpont és a Sárszentmiklósi városrész közötti közlekedés kiváltására, sem gépjárművel, sem kerékpárral, sem gyalogosan. 

A kerékpárút megépítésével, sokkal biztonságosabbá válna a közlekedés, mind a kerékpárosok, mind a gépjárművel közlekedők szempontjából A gyalogos közlekedés a továbbiakban is változatlanul megoldott lenne az ingatlanok bejárata felőli oldalon. A közút, a járda és a kerékpárút egy egységes közlekedési rendszert alkotna.

A projekt településeket összekötő kerékpárosbarát útvonalat alakít ki: Kerékpárút épülhet Sárbogárdtól Cecén keresztül Vajta végéig, melynek jelentős gazdaságélénkítő és  turisztikai hatása lesz (Vajtai fürdő és kastély elérhetősége).   A fejlesztés így kapcsolódik a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 pályázat keretében megtervezett "Kerékpárút-hálózat fejlesztése a 63-as út Cece - Vajta települések szakaszán" című pályázathoz. 

A tervezett kerékpárosbarát útvonal külterületi, lakott településrészt, vagy lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal.
A kerékpárút a Sárbogárd-Sárszentmiklós településrészt köti össze Sárbogárd  településközponttal.
 
A projekt tervezett befejezésének ideje:
2018.12.31.
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem