.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Óvoda beiratkozás
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. április 22-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Szabadság utca, Arany János utca, Béke utca, Park utca, Csaba utca, Homok sor 1-11. Gesztenye sor 2-4., 3-9. Széchenyi utca 1-39., 2-56.  Vörösmarty utca 12-38., 17-35. Vasút utca 1-25., 2-24., Takarmánybolt, Szárító Köztársaság utca 167-225., 204-270 Posta, Általános Iskola, Templom, Tom Market, Nemzeti Dohánybolt, Miklósi ABC, Miklósi Gazdabolt, KITE Zrt., Magyarmet Kft., Szalagro Kft., Valkon 2007 Kft.,  Csep-Csep Benzinkút, Gabona malom  Külterület Sertéstelep, Telefon torony

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Projektről
  
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Kerékpárút létesítése Sárbogárdon
Szerződött támogatás összege: 409 387 500 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
 
 
A TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírás keretében lehetőségünk nyílik a 63-as út Sárbogárd település szakaszán, de az útpályától elkülönülten a Vágóhíd utcától délre a külterület határáig (Köztársaság út 23. és a Köztársaság út 225. közötti szakasz) kerékpárutat építeni és a Köztársaság út és a Vasút utca kereszteződésében közlekedés biztonság javítása keretében gyalogosátkelőhelyet kialakítani. 

A Sárbogárd, Köztársaság út 23. és 225. szám között létesítendő kerékpárút összhangban van Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 293/2004. (X. 8.) Kth. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervvel és Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelettel és ezen rendelettel jóváhagyott Szabályozási Tervvel.

Sárbogárdot keresztül szelő 63-as másodrendű főút belterületi szakaszán a Köztársaság út 23-ig megoldott a kerékpáros közlekedés, kétoldalú egyirányú kerékpársávval. Az építési engedéllyel rendelkező és jelen pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút szakasz a meglévő kerékpársávtól csatlakozóan indul déli irányba, egyoldalú kétirányú kerékpárútként a 63-as számú főút keleti oldalán, de az útpályától elkülönülten. A kerékpárút a Köztársaság út 156. számú ingatlan előtt átmegy a főút nyugati oldalára és itt halad a Vasút utcai kereszteződésig. A 63-as út és a Vasút utca csatlakozása előtt visszajön a kerékpárút a keleti oldalra és itt halad egy oldalú kétirányú kerékpárútként a Széchenyi utcai csatlakozásig. Ettől a ponttól kétoldali egyirányú kerékpársávként halad tovább. Ezzel párhuzamosan, de a nyugati oldalon már a Vasút utcai csatlakozástól épül az egyirányú kerékpár sáv. Ugyanis a 63-as út ezen szakaszán már olyan szinten besszükül a keresztmetszet, hogy nincs hely kerékpárútnak, már a csapadékvíz-elvezetők lefedésével sem. A kétoldali egyirányú kerékpársáv a belterület határáig, a Köztársaság út 225. számú ingatlanig tart. 
Tehát a tervezett kerékpár hálózat szakasz a 63. sz. főút 52+950 -  55+510 km szelvénye között, 2.560 fm hosszon valósulna meg.

A tervezési szakaszra előzetesen több változat készült. A terezett megoldás gyakorlatilag az egyetlen megvalósítható kerékpár hálózati fejlesztés. A beépítési vonal az út egyik oldalán sok helyen annyira mélyebben van az úttestnél, hogy a járda szélesítése nem lehetséges. A keresztmetszetben két oldalon nyílt árok húzódik. Kerékpárút csak az egyik oldali nyílt árok megszüntetésével, annak helyén vezethető. A 63-as számú főút érintett szakaszának keresztmetszete, terepszintje nem teszi lehetővé, hogy végig egyoldalú kétirányú kerékpárutat tudjunk létesíteni, ezért szükséges a terv szerinti két oldalváltás.

A 63-as út szűk keresztmetszetére vezethető vissza, hogy a kerékpárútnak nagy részben, csak a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok felett - azaz az árok lefedéssel - tudunk helyet biztosítani, más alternatív megoldás nem létezik. 

Ugyanakkor Sárbogárd településszerkezetéből adódóan, a 63-as úton kívül nincs más alternatív útvonal a városközpont és a Sárszentmiklósi városrész közötti közlekedés kiváltására, sem gépjárművel, sem kerékpárral, sem gyalogosan. 

A kerékpárút megépítésével, sokkal biztonságosabbá válna a közlekedés, mind a kerékpárosok, mind a gépjárművel közlekedők szempontjából A gyalogos közlekedés a továbbiakban is változatlanul megoldott lenne az ingatlanok bejárata felőli oldalon. A közút, a járda és a kerékpárút egy egységes közlekedési rendszert alkotna.

A projekt településeket összekötő kerékpárosbarát útvonalat alakít ki: Kerékpárút épülhet Sárbogárdtól Cecén keresztül Vajta végéig, melynek jelentős gazdaságélénkítő és  turisztikai hatása lesz (Vajtai fürdő és kastély elérhetősége).   A fejlesztés így kapcsolódik a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 pályázat keretében megtervezett "Kerékpárút-hálózat fejlesztése a 63-as út Cece - Vajta települések szakaszán" című pályázathoz. 

A tervezett kerékpárosbarát útvonal külterületi, lakott településrészt, vagy lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, a településközponttal.
A kerékpárút a Sárbogárd-Sárszentmiklós településrészt köti össze Sárbogárd  településközponttal.
 
A projekt tervezett befejezésének ideje:
2018.12.31.
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)