Közadatkereső
  
Felhívás

 F E L H Í VÁS

Bírósági ülnökök jelölésére

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

 

 
Képviselői fogadóórák

Képviselői fogadóórák

 

 

                 
 

FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens

Sárbogárdon az ügyfélfogadás tervezett időpontja 2015. április 29. szerda 12-16. óra
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
Plakát                                   Gyermekvédelmi tanácsadás    
Felhívás                              
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
2014. évi munkaterv
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2015. évi munkaterve
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény

 HIRDETMÉNY

Alap, Fő út 270. szám alatt üzemeltetett "Italbolt" zajkibocsátási határérték megállapítása  

H A T Á R O Z A T :

Tájékoztató
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 153/2012. (VIII. 03.) Kth. sz. határozatában foglaltak alapján állapította meg. 

  

 

Demeterné Dr. Venicz Anita

jegyző

 

Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 23/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Sárbogárd város térítési díj mértékeit a 2013.április 1-től az alábbiak szerint állapította meg.
 
 
Demeterné Dr. Venicz Anita   

 
 
Tájékoztató
Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait 2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapította meg: (Figyelembe véve a szolgtáltatók által szeptember 1-től történő nyersanyagnorma emelést).  Árak itt

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató
  Tájékoztató

 

 

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 20/2012. (IV. 19) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján Sárbogárd város intézményi térítési díj mértékeit, valamint Nagylók és Hantos községek térítési díj mértékeit 2012. május 1-től az alábbiak szerint állapította meg:

1. melléklet

Sárbogárd, 2012. április 19.

 

        Demeterné Dr. Venicz Anita

                        jegyző

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 a) az e törvény szerinti üzemeltetők,
b) az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek.
(2) Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie
a) az állami és önkormányzati szervnek, 
 b) a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatónak, 
c) a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik,
d) az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg,
e) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak. (3) A katasztrófavédelmi hozzájárulás összege az
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemeltetők esetében a  veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett – éves nettó árbevételének 0,1%-a. (4) A katasztrófavédelmi hozzájárulás összege az
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek esetében:
a) saját tulajdonban lévő  vagy egyéb, nem visszterhes jogviszony alapján tárolt veszélyes áru esetén a veszélyes áru értékesítéséből keletkező,
b) nem saját tulajdonban lévő veszélyes áru tárolása esetén a tárolási szolgáltatásból származó,
c) gyártás esetén a veszélyes áru, mint termék értékesítéséből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a. 
(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, veszélyes áru feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek esetében a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a.
(6) Amennyiben a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt tevékenységek közül több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb. 
(7) A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek kötelesek tevékenységükről külön jogszabályban foglaltak szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bejelentést tenni.
(8)  Amennyiben  a katasztrófavédelmi hozzájárulás mértékét az annak fizetésére kötelezett hitelt érdemlően, a hatóság által ellenőrizhető módon bizonyítani nem tudja, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a teljes tevékenységből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a.
(9) Meg nem fizetése esetén a katasztrófavédelmi hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogosult a fizetési kötelezettség ellenőrizhetősége érdekében az adóhatóságtól adatszolgáltatást kérni.
(10) A (3) bekezdés alapján fizetendő katasztrófavédelmi hozzájárulás egynegyede felhasználható az üzemeltető veszélyes tevékenysége által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki intézkedésekre.
(11) A katasztrófavédelmi hozzájárulás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bevétele.

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Tájékoztató

A sárbogárdi oktatási intézményekben a megyei és országos versenyen helyezést elért tanulók és felkészítő tanáraik névsora

 
Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
FELHÍVÁS
 
 Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny 2011. április 25-i ünnepi számában jelent meg.
 
Az Országgyűlés az Alaptörvényt jelentőségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az állampolgároknak.
 
A cél az, hogy Magyarország minden polgára lakóhelyén is kézbe vehesse, és névre szóló formában megrendelhesse az Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányát.
 
Az Alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatásának megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatal aulájában kialakításra került  AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA, amelyen elhelyezésre kerültek a megrendeléshez szükséges igénylőlapok.
 
Az állampolgárok - ügyfélfogadási időben - ezen igénylőlapok kitöltésével rendelhetik meg az  Alaptörvény ingyenes dedikált példányát.
 
A megrendelőlapokat Sárbogárd Város Jegyzője továbbítja a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz,  a Kormányhivatal pedig az Országgyűlés Elnökéhez.
   
Demeterné Dr. Venicz  Anita
                 jegyző
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPTÖRVÉNY IGÉNYLÉSÉRŐL
Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ!
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. augusztus 3-i ülésén megtárgyalta  és  a 149/2012. (VIII.03.) Kth. sz. határozatával elfogadta a Város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolóját tevékenységükről, személyi és tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.
 

IMIP 2011/12. tanév végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása  

  Melléklet: 1,   2.    

 
Sárbogárd, 2012. augusztus 23.
 
          Dr.  Sükösd Tamás
               polgármester
 
 
Tájékoztató
 
SZÉCHENYI TERV
 
Munkaerő-piaci és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a Közép-dunántúli régióban  
TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0005
INGYENES KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA
 
 
 
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

"Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárbogárdon"
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sárbogárdon” című KDOP-5.2.1/A-2008-0037 jelű pályázatunk 20.000.000 Ft összegű támogatásban részesül.
 
   
 
 
 
 
A fejlesztés eredményeként a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt található orvosi rendelő (régi tüdőgondozó) épületének felújítása valósul meg, egészségügyi alapellátás, házi és gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
 
 
 
 Tervek megtekintése
 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Helyi iparűzési adó

TÁJÉKOZTATÁS

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32. § (1) bekezdése szerint a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az Art. 2. számú melléklet II. fejezete alapján a vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. § (1) bekezdése szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység, a (2) bekezdés értelmében az adó alanya a vállalkozó (őstermelő is).

A 2012. évre szóló iparűzési adóbevallás nyomtatványa Sárbogárd város honlapjáról (www.sarbogard.hu) letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben átvehető.

Felhívom a figyelmet, hogy az Art. 172. § (1) bekezdése értelmében a bevallási kötelezettség határidőn túli teljesítése esetén a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Demeterné Dr. Venicz Anita

Jegyző

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Szervezetfejlesztés