.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Társulás
 
 
 
Veszélyhelyzeti határozatok
 
 
1/2021. (I.11.) elnöki határozat - Társulás 2021. évi mukaterve
2/2021. (I.26.) elnöki határozat- Tájékoztatás a 2020. évi maradvány korrekciójáról
3/2021. (II.15.) elnöki határozat - A Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
4/2021. (II.15.)elnöki határozat - A Társulás 2021. évi költségvetése
5/2021. (III.4.)elnöki határozat - A Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása
6/2021. (V.18.) elnöki határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Munkaruha és Védőruha Szabályzatának elfogadása
elnöki határozat - Gazdálkodási beszámoló 2020. évről
8/2021. (V.20.)  elnöki határozat - 2020. évi költségvetési maradvány elszámolás
9/2021. (V.20.)  elnöki határozat - 2020. belső ellenőrzési jelentés
10/2021. (V.20.)  elnöki határozat - Belső kontrollrendszerről jelentés
11/2021. (V.20.)  elnöki határozat - 2021. évi költségvetés módosítása
-----------
12/2021.(VII.28.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
13/2021.(VII.28.) határozat - Napirend
14/2021.(VII.28.)  határozat - A Társulási Megállapodás módosítása
15/2021.(VII.28.) határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény módosított Szakmai Programjának jóváhagyása
16/2021.(VIII.25.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
17/2021.(VIII.25.) határozat - Napirend
18/2021.(VIII.25.) határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okirat módosítása
19/2021.(VIII.25.) határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása

20/2021. (IX.1.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
21/2021. (IX.1.) határozat - Napirend
22/2021. (IX.1.)  határozat - A Társulási Megállapodás módosítása
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)