.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Pályázati felhívás V. számú védőnői körzet védőnői munakörére

Pályázati felhívás

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzata (Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2., Tel.: 06/25/520-260) pályázatot hirdet az V. számú védőnői körzet védőnői munkakörének betöltésére előreláthatólag 2014. június 19-ig szóló határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban.

 

Ellátandó feladatok:

 -  A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a kijelölt védőnői körzetben, valamint oktatási intézményben. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 126.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

     -   Büntetlen előélet, cselekvőképesség,

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és   tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (védőnői szakon szerzett diploma).

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
      - Részletes szakmai önéletrajz,
     
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
    
- Három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által
       kiállított hatósági bizonyítvány vagy annak másolata,
  
-  Az illetmény megállapításához szükséges korábbi
      jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói
       igazolások másolata,
   
- Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e.

 Illetmény és egyéb juttatások:

  -   Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
       XXXIII. Tv. alapján.

- Juttatás: havi 6.000 Ft étkezési utalvány

A pályázat benyújtásának határideje, helye:

- 2011. november 25.

- A pályázatokat Sárbogárd Város Polgármestere részére kell benyújtani. Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülés.

 

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.

 

Sárbogárd, 2011. október 18.                                                                  

 

                                                Dr. Sükösd Tamás

                                                     polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem