.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. június 8-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24. 

------------------

2020. június 9-én
várhatóan 8 - 17 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24., Abai út 2-48., 1-35.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázati felhívás "Tiszta, virágos Sárbogárdért"

 

Pályázati felhívás

a "Tiszta, virágos Sárbogárdért" cím elnyerésére

 

Sárbogárd Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti Sárbogárd város tiszta, gondozott, élhető városképének kialakítását, illetve megőrzését. E cél elérése érdekében az Önkormányzat a közterületek, zöldfelületek és a közparkok gondozása, virágosítása mellett, szeretné a lakosságot is arra ösztönözni, hogy a közvetlen lakókörnyezetét szépítése.

 

A „Tiszta, virágos Sárbogárdért” cím alapításával kívánja méltó elismerésben részesíteni azon ingatlanok tulajdonosait (használóit/kezelőit), akik munkájukkal hozzájárultak a kulturált, környezetbarát és esztétikus településkép megjelenítéséhez egyben kiemelkedő érdemeket szereztek az igényes lakókörnyezet kialakításában.

 

A fentiek alapján Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Tiszta, virágos Sárbogárdért” cím elnyerésére.

 

A pályázatok elbírálása során a bírálóbizottság döntése szerinti három legszebb, legrendezettebb ingatlan tulajdonosa kapja az elismerő címet oklevél formájában, valamint egyszeri díjazásban (20.000 Ft/ingatlan) is részesülnek.

 

A Cím akkor adományozható, ha az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendeletében foglalt kötelezettségein túlmenően

  • az ingatlanát és az ingatlan előtt, mellett vagy mögött lévő közterületet kiváló minőségben gondozza, tisztán, rendben tartja és virágosítja;
  • a növények – fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek – minősége harmonizál az épített és természeti környezettel; vagy
  • a gondozott környezetben a praktikussági és kényelmi szempontok dominálnak a tér és kert kialakításnál.

 

A pályázat benyújtási határideje:      2010. július 15.

 

A pályázat benyújtásának helye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. titkárság

 

A pályázat elbírálásnak határideje:         2010. július 31.

 

A pályázat nyerteseinek a díj és az oklevél a Képviselőtestület augusztusi ülésén kerül átadásra.

 

A pályázatot

  • az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója),
  • nem társasházi, többlakásos lakóépület esetén a tulajdonosok több mint fele által meghatalmazott személy,
  • társasház esetén a társasház alapító okiratában meghatározottak szerint a közös képviselő nyújthatja be.

 A pályázati adatlapokhoz a következő helyeken lehet hozzájutni:

      -     Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, ill. az Ügyfélszolgálaton

-          Interneten: Sárbogárd Város Önkormányzatának honlapján: www.sarbogard.hu

 

Sárbogárd, 2010. április 14.

 

letölthető  Pályázati adatlap                 Juhász János
                                                               polgármester

 

                                                                                                                                                   

 

Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató
FEJÉRVÍZ ZRT.
 
 

Pályázat (06.30)

Fejér FMRF hírlevél

Számlanyitás - MÁK
 

Állampapír vásárlás - MÁK

Hirdetmény (06.10)

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság


MONTÁZS projekt

Rendőrségi tájékoztató

Könyvpályázat (06.05.)
Könyvtárfrissítés féláron | Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2020 ...

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem