.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Pályázat helyi civilszervezetek működésének támogatására
 

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

     Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének   a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2012. (III. 13. )   önkormányzati rendelete  értelmében

 

pályázatot hirdet

2012. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére.

 

A pályázat célja:      támogatásban részesíteni a Sárbogárdon működő, kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2012. évi működését és rendezvényeit.

 

A pályázók köre:       Támogatásban részesíthetők : sárbogárdi székhelyű,telephelyű civil  szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány formájában működnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz , tevékenységhez kérik a támogatást

                                 Támogatásban nem részesíthetők:

 a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelőző 5 éven belül:

- együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal vagy

                                  - jelöltet állított helyi önkormányzati választáson,

                             b)  a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztő  vagy    valótlan adatot szolgáltatott,

                                      c) az előző évben kapott támogatással nem,vagy nem megfelelően számolt el,

                                    d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

                                    e) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti,

                                    f) összeférhetetlenség  fennállása esetén.

                                

A pályázat keretösszege: 1.150.000 Ft

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.      a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot,

2.      bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,

3.      alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát ,

4.      a szervezet 2012. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek  leírását,

5.       a kért támogatás  célját, összegét , felhasználásának   tételes indoklását,

6.      Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról,

7.      Közzétételi kérelmet.

Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották előző években alapdokumentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról , nem kell csatolniuk a 2. 3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.

 

A kapott támogatás nem használható fel:

-tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére

-reprezentációs költségekre ( vendéglátás, ajándék )

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő számlával történhet .

 

A határidőn túl érkezett pályázatok  elutasításra kerülnek.

 Hiánypótlásra 5 napos határidővel van  lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 3. 16.00 óra

Kérjük a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2012.

 

A pályázatokat a következő címre kell  1 példányban  Polgármesteri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2., valamint e-mailben: szakreferens@sarbogard.hu eljuttatni:

 

A pályázatok elbírálásának határideje : 2012. május 8.

A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2012. május 15.

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási  szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket és az ellenőrzés módját.

 

Bővebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik  a Polgármesteri Hivatalban (7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.).

 

Sárbogárd, 2012. április 10.

  

                      Oktatási, Közművelődési  és Sport Bizottság

 

    elnöke

 

  Melléklet:  adatlap,  közzétételi kérelem, nyilatkozat

 

 

Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem