.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Tájékoztató2008
 

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA PÁLYÁZAT
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 


 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE LEZÁRULT!

Az ELBÍRÁLÁS 2007. november 28-ig történik meg.

 


Tisztelt Érdeklődők!

Sárbogárd Város Önkormányzata a 2007. szeptember 21-i testületi ülésen döntött a programhoz való csatlakozásról.
A pályázat kiírásának időpontja 2007. október 1. Ekkortól lehet honlapunkon megtalálni a pályázati kiírást és az adatlap is letölthető lesz.

Személyes ügyintézés: Polgármesteri Hivatal I. em. 21. iroda
Hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 és 12.30-15.30 között.

Beadási határidő: 2007. október 31.
 


BURSA HUNGARICA "A"
Sárbogárd Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE
„A” TÍPUSÚ ŰRLAP LETÖLTÉSE

BURSA HUNGARICA "B"
Sárbogárd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE
„B” TÍPUSÚ ŰRLAP LETÖLTÉSE

 


Részletesebb információk a www.bursa.hu oldalon.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV
 
 
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
2007. október 1.
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2007. október 10.
A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2008. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2007. október 31.
A pályázatok benyújtásának határideje.
2007. november 28.
A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.
2007. december 10.
A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2008. január 21.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
2008. március 14.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti az „A” és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről.
2008. március 21.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.
 
 

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
2008. január 31.
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
-          2008. „A” típusú;
-          2007. „B” típusú;
-          2006. „B” típusú;
-          2005. „B” típusú.
2008. március 3.
Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2008. március
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2008. március
Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára.
2008. április 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. május 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. június 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. július 31.
Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
2008. augusztus 31.
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára
az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
-          2008. „A” típusú;
-          2008. „B” típusú;
-          2007. „B” típusú;
-          2006. „B” típusú.
2008. szeptember 10.
Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2008. szeptember 30.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2008. október
Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára.
2008. október 10.
A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2008. november 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. december 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2009. január 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2008. decemberében nem kerültek kifizetésre.
2009. március 1.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2008. évi „B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményéről, valamint ösztöndíjra való jogosultságukról/jogosulatlanságukról.
2009. március 31.
Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem