.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. november 27-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan egész területe (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

----------------------

Törölve!

2020. november 27-én
várhatóan 8.30-15.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

 Szent I. u. 51-75., 64-80., Töbörzsöki Ált. Isk., Patkó Csárda, Abai út (Fehérvári út) 1-35., 2-48., Tűzér u. 29-45., 28-38., Honvéd u., Külterület Szennyvíz telep

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hatályos rendeletek

 

HATÁLYOS RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2020. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 26/2020 (XI.11.) önkormányzati rendelete
2020-11-11-tól

közterületen, nyilvános helyen történő maszk viseléséről

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 23/2020. (XI. 9.)önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021-01-01-tól

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

 2020-10-23-tól

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

 2020-10-23-tól

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

 hatályos 2021-01-01-tól

 a magánszemélyek kommunális adójáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere12/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete

2020-06-11-tól

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

2020-02-27-tól

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

 


 

2019. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete

2019-08-23-tól

Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete

2019-08-24-tól

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2019 (VIII.22..) önkormányzati rendelete

2019-08-23-tól

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2019 (VIII.22.) önkormányzati rendelete

2019-08-23-tól

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

2019-05-30-tól

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (V.23.) önkormányzati rendelete

2019-05-24-tól

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, az azzal összefüggő felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete

2019-04-26-tól

Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete

2019-03-22-tól

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

2019-02-11-tól

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésérő

 


 

2018. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete

2018-12-22-tól 2021-01-01-ig

az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

2018-11-29-tól

„Esély a fiataloknak Sárbogárdon” ösztönző támogatásról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2018 (XI.22.) önkormányzati rendelete

2018-11-23-tól

az önkormányzat közművelődési feladatairól

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2018 (VIII.23.) önkormányzati rendelete

2018-08-24-tól

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról


 

 

2017. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2017 (XI.23..) önkormányzati rendelete

2017-12-01-tól

SÁRBOGÁRD VÁROS TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

2017-08-31-tól

a partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelete

2017-08-25-tól

az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete

2017-05-05-tól

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról.

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete

2017-02-19-tól

1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról

 


 

2016. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete

2016-09-28-tól

A helyi népszavazás kezdeményezéséről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete

2016-09-28-tól

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

 


 

2015. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelete

2015-12-23-tól

az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete

2016-01-14-tól

a talajterhelési díjról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 50/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete

2016-01-01-tól

a helyi iparűzési adóról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

2015-11-27-tól

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

2015-11-27-tól

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 44/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete

2015-10-22-tól

A távhő és melegvíz-szolgáltatásról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete

2015-10-22-tól

a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete

2015-10-22-tól

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete

2015-08-27-tól

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete

2015-08-27-tól

A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól.

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

2015-06-25-tól

a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

2015-06-25-tól

Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

2015-06-25-tól

A helyi lakáscélú támogatásról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

2015-06-25-tól

A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

2015-06-25-tól

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete

2015-05-22-tól

A kiadások készpénzben történő teljesítéséről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete

2015-05-22-tól

A temetőkről és a temetkezésről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete

2015-05-22-tól

A piacok és vásárok tartásának rendjéről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete

2015-05-22-tól

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

2015-04-24-tól

A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról.

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

2015-04-24-tól

A város címeréről, zászlójáról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelete

2015-04-24-tól

A sportról.

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete

2015-04-24-tól

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

2015-03-01-tól

Az egyes szociális ellátásokról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015 (I.29..) önkormányzati rendelete

2015-01-30-tól

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről.


 

2013. évi rendeletek

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013 (III.13.) önkormányzati rendelete

2013-03-14-tól

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Adventi Hírnök

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

MH

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem